Voldoen aan de eisen WCAG 2.1

Het hele projectteam is verantwoordelijk voor het behalen van het waarmerk. Projectleiders sturen in alle fasen op dit resultaat. Ontwerpers en ontwikkelaars zorgen dat hun werk aan de gestelde voorwaarden voldoet. En webredacteuren weten hoe ze hun teksten en afbeeldingen toegankelijk publiceren.

Projectleiders: sturen op het waarmerk

Fasen van een webproject

Het is verstandig om bij het bouwen van een nieuwe site in elke fase van een webproject rekening te houden met de toegankelijkheidseisen waar de website aan moet gaan voldoen. Een kort overzicht van de projectfasen:

 1. Start van het project

  : Zorg dat het team op de hoogte is van het gekozen drempelvrij niveau.
 2. Selectie bouwer

  : Kies een bouwer met ervaring en kennis op het gebied van toegankelijkheid.
 3. Gunnen opdracht

  : Maak duidelijke contractuele afspraken met de bouwer over de voorwaarden waaraan het eindresultaat moet voldoen.
 4. Ontwerp en bouw

  : Zorg dat het team dat aan de site werkt de eisen in de gaten houdt. Deelproducten kunnen tussentijds worden geïnspecteerd.
 5. Oplevering

  : Laat een officiële inspectie uitvoeren op het opgeleverde eindproduct.
 6. Beheer

  : Zorg dat de website aan de toegankelijkheidseisen blijft voldoen, en laat de website jaarlijks inspecteren.

Aanbesteding en selectie

Al in de eerste fase van een webproject kunt u als projectleider sturen op het behalen van het waarmerk. Bij het opstellen van de opdrachtomschrijving en de offerteaanvraag is het belangrijk deze eis mee te nemen. Bepaal daarom voordat u begint al welk drempelvrij niveau u wilt behalen, en neem dit op in de documentatie. Vraag bij de selectie van de bouwer naar ervaring met WCAG 2.1. Vraag of de bouwer referentieprojecten kan tonen. Leg in het contract vast dat de site bij oplevering aantoonbaar aan de gestelde eisen moet voldoen.

Tussentijdse inspectie van deelproducten

Deelproducten (zoals templates), kunnen tussentijds geïnspecteerd worden door een inspectie-instelling. Zo weten u en de bouwer of het project de goede kant op gaat. Een tussentijdse inspectie geldt niet als een officiële inspectie; bij de definitieve inspectie worden de onderdelen uit de tussentijdse inspectie opnieuw meegenomen.

Inspectie van deelverzamelingen webpagina's

Behalve een deelproduct kunt u ook een deelverzameling webpagina's laten inspecteren. Als deze voldoet aan een van de drempelvrij niveaus van toegankelijkheid, wordt de site opgenomen in het register Waarmerkdragers. Ook mag u hiervoor het groene logo zonder ster voeren. Daarmee kunt u laten zien dat u op de goede weg bent.

Team op de hoogte

Zorg als projectleider dat alle leden van het team weten dat en hoe zij bij moeten dragen aan het behalen van het Waarmerk. Niet alleen ontwikkelaars, maar ook ontwerpers en webredacteuren spelen een rol bij het toegankelijk maken van een site. Laat iedereen de richtlijnen lezen.

Ontwerpers: eisen aan kleur, contrast en interactie

Ontwerpers moeten bij het vormgeven van toegankelijke sites rekening houden met specifieke eisen. Enkele aandachtspunten:

 • Vertrouw niet op kleur alleen. Gebruik naast kleur ook vorm en/of tekst om betekenis over te dragen.
 • Zorg voor voldoende contrast. Het contrast tussen voor- en achtergrondkleuren van teksten en afbeeldingen moet voldoen aan specifieke eisen die in het normdocument zijn omschreven .
 • Zorg voor een consistente navigatie.
 • Geef taalkeuzes niet met vlaggetjes maar met een tekst in de betreffende taal weer, en maak een taalkeuze op elke pagina mogelijk.
 • Maak formulieren niet langer dan nodig is.

Er zijn nog meer punten. Lees voor een compleet overzicht de richtlijnen van WCAG 2.1.

Ontwikkelaars: eisen aan templates, CMS en editor

Ontwikkelaars moeten bij het ontwikkelen van toegankelijke websites aan veel technische eisen voldoen. Enkele aandachtspunten:

 • Zorg dat tabellen op een toegankelijke manier kunnen worden geïmplementeerd.
 • Zorg dat de webpagina's ook zonder style sheets nog begrijpelijk zijn.
 • Zorg dat de website ook zonder scripts en applets nog goed werkt.
 • Zorg dat webredacteuren content met de editor op de juiste manier kunnen markeren.
 • Zorg dat de code valide is.
 • Gebruik alleen style sheets voor de vormgeving.
 • Gebruik geen frames.
 • Zorg voor vriendelijke URL's.
 • Zorg dat de inhoud van webpagina's op volgorde van belangrijkheid in de code staat.
 • Zorg dat id's en classes betekenisvol zijn.

Er zijn nog meer punten. Lees voor een compleet overzicht de richtlijnen van WCAG 2.1.

Webredacteuren: toegankelijke content publiceren

Als een website eenmaal gelanceerd is zorgt de webredacteur voor de content. Het is heel belangrijk dat teksten en afbeeldingen op een toegankelijke manier worden gepubliceerd, zodat de website toegankelijk blijft. Enkele aandachtspunten zijn:

 • Gebruik de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van een site..
 • Zorg dat afbeeldingen voorzien zijn van een alternatieve tekst.
 • Zorg dat filmpjes voorzien zijn van een auditieve beschrijving en een ondertiteling.
 • Gebruik de juiste markup voor koppen, lijsten en citaten.
 • Markeer afkortingen met de juiste markup.
 • Geef elke pagina een unieke titel.
 • Geef bovenaan elke pagina een korte samenvatting van de inhoud.
 • Zorg dat e-mailadressen zichtbaar zijn binnen de tekst van een e-maillink.

Er zijn nog meer punten. Lees voor een compleet overzicht de richtlijnen van WCAG 2.1.

Afbeelding van projectfasen: start project, selectie bouwer, gunnen, opdracht, ontwerp en bouw, oplevering, beheer