Laten inspecteren

Om een website te laten inspecteren meldt u zich aan bij een van de inspectie-instellingen. Uw website wordt dan aan de hand van het evaluatiedocument geïnspecteerd. Is uw website toegankelijk? Dan mag u het Waarmerk drempelvrij.nl uw website plaatsen.

Door wie laten inspecteren?

Inspecties worden uitgevoerd door een inspectie-instelling die daarvoor bevoegd is geacht door Stichting drempelvrij.nl.Om een officiële inspectie-instelling voor Stichting Waarmerk drempelvrij.nl te worden moet een organisatie voldoen aan de eisen van de Stichting drempelvrij.nl.Daarnaast moet de organisatie deskundig zijn op het gebied van toegankelijkheid en voldoende ervaring hebben met het inspecteren van websites. Meer over de eisen aan inspectie-instellingen.

De inspectie-instellingen

 • Logo Stichting Accessibility

  Stichting Accessibility

  Stichting Accessibility is expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT.
  www.accessibility.nl

 • Logo Technobility

  Technobility

  Technobility is uw partner op het gebied van digitale toegankelijkheid. Wij verzorgen inspecties, produceren en repareren toegankelijke digitale content en testen (applied) games en apps.
  technobility.nl/ons-aanbod/toegankelijkheid-ict-en-media

 • Logo Keurmerkinstituut

  Keurmerkinstituut

  Het Keurmerkinstituut onderzoekt en beoordeelt producten, diensten en organisaties en verzorgt opleidingen om zijn kennis te verspreiden. Het Keurmerkinstituut inspecteert websites om de gebruikerservaringen van bezoekers te verbeteren.
  www.keurmerk.nl

Procedure

De procedure voor het behalen van het waarmerk is eenvoudig.

 1. Aanmelden

  : Meld u aan voor een inspectie bij een van de inspectie-instellingen.

 2. Afspraken maken

  : De inspectie-instelling neemt contact met u op om afspraken te maken over het gewenste  niveau van inspectie, de planning en de kosten.

 3. Inspectie

  : Op de afgesproken datum inspecteert de inspectie-instelling uw website aan de hand van de richtlijnen. De inspectie duurt ongeveer een week, afhankelijk van de gemaakte afspraken.

 4. Rapport

  : Na de inspectie ontvangt u een inspectierapport met daarin de resultaten.

 5. Plaatsing in het register

  : Uw website wordt in het  register Waarmerkdragers opgenomen.

 6. Certificaat ontvangen

  : Als uw website voldoet aan de eisen ontvangt u het inspectiecertificaat en mag u het groene waarmerk van het niveau waarop is geïnspecteerd op uw website plaatsen.

 7. Herinspectie

  : Als er problemen zijn ontdekt tijdens de inspectie staat in het inspectierapport een verbetervoorstel om deze problemen op te lossen. Zodra u de verbeteringen hebt doorgevoerd, worden de knelpunten opnieuw geïnspecteerd. U kunt nu alsnog het waarmerk behalen.

Kosten

De kosten voor een inspectie bestaan uit twee delen.

 • De kosten voor de inspectie zelf

  De hoogte van deze kosten hangt af van de omvang van de website en het niveau waarop moet worden geïnspecteerd. De kosten voor inspectie staan vermeld op de websites van de inspectie-instellingen.

 • De kosten voor afgifte van het waarmerk door Stichting drempelvrij.nl

  Voor de Webrichtlijnenregeling versie 2 wordt een vast afdrachtbedrag per inspectieniveau gehanteerd. Voor ieder drempelvrij niveau een vaste prijs, die niet gerelateerd is aan de omvang van de inspectie:

  • Voor deelinspecties: € 117,00 met een maximum van € 234,00 op jaarbasis per volledige verzameling webpagina's
  • Voor niveau 1: € 234,00
  • Voor drempelvrij niveau 2 en hoger: € 275,00
  • Vanaf 12 maart 2014 is van kracht: Voor meerdere logo's behorend tot een volledige verzameling webpagina's voor drempelvrij niveau 2 en hoger wordt voor het primaire logo € 275,00 betaald. Voor een tweede logo, dat uitsluitend in combinatie met het eerste logo wordt toegepast op een deel van dezelfde verzameling webpagina's, wordt een bedrag van € 50,00 gerekend: daarmee wordt het totaalbedrag voor een jaar € 325,00.