Blijven voldoen

Omdat sites blijven veranderen, is het waarmerk een jaar geldig. Na dat jaar moet uw site opnieuw worden geïnspecteerd. U kunt hiervoor een contract afsluiten met een van de inspectie-instellingen.

WCAG spreekt niet over een 'site', maar over een 'verzameling webpagina's'. Waar we hier spreken over 'site', bedoelen we dus een verzameling webpagina's.

Toegankelijke content

Om te blijven voldoen aan de eisen van het Waarmerk drempelvrij.nl is het belangrijk dat u extra aandacht besteedt aan de content. Zorg dat nieuwe teksten en afbeeldingen die op de site worden geplaatst toegankelijk zijn. 

Jaarlijkse inspectie

Het certificaat dat u na een inspectie ontvangt is één jaar geldig. In een jaar tijd kan er veel veranderen aan een site. Er kunnen nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. De structuur van de site kan omgegooid worden en teksten kunnen wijzigen. Het is belangrijk dat sites ondanks wijzigingen toch toegankelijk blijven. Daarom moeten sites elk jaar opnieuw worden geïnspecteerd.

Afspraken maken

U kunt met een van de inspectie-instellingen afspraken maken over de jaarlijkse inspectie van uw site en een contract afsluiten. De inspectie-instelling zal dan in overleg jaarlijks uw site inspecteren. Als u voor een hoger niveau wilt gaan (bijvoorbeeld van drempelvrij niveau 1 naar niveau 2), dan kunt u dit met de inspectie-instelling bespreken.