Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en opmerkingen. Staat uw vraag of opmerking hier niet bij? Dan kunt u uw vraag stellen aan Stichting drempelvrij.nl.

Onderwerpen:

Algemeen

Is een mobiele website al een eis om een Waarmerk drempelvrij te verkrijgen?

Het Nederlandse Waarmerk drempelvrij is gebaseerd op de internationale norm voor webtoegankelijkheid (WCAG). Die stelt niet als eis dàt er een mobiele website moet zijn. Maar als er een mobiele website is, dat wil zeggen een website die speciaal is ontworpen voor mobiele apparaten, dan moet die gewoon voldoen.
Via de ontwerpmethodiek van 'responsive design' wordt daarmee al bij de bouw rekening hehouden.

Naar boven

Inspecties en inspectie-instellingen

Hoe dienen inspectie-instellingen om te gaan bij het beoordelen van PDF-documenten?

PDF-documenten zullen worden gecontroleerd op PDF A.

Naar boven

Wat is het advies als inspectie-instellingen zien dat een bouwer qua richtlijnen voldoet aan prioriteit 2 maar qua usability een slechte website aflevert die naar de mening van blinde gebruikers zeer gebruiksonvriendelijk is?

Dit valt niet binnen de grenzen van de Webrichtlijnen.

Naar boven

Kosten

Een organisatie wil op de hoofdsite een logo met drie sterren voeren en op een subdomein een logo voor een lager niveau. De vraag is of ze dan ook twee maal moeten betalen om het logo te voeren.

Uitgangspunt is dat een organisatie wil laten zien dat zij hard werkt aan toegankelijkheid via drempelvrij logo’s. De kosten voor het voeren van het logo zitten in de dekking van uitvoeringskosten. Het voeren van twee logo’s voor dezelfde website vergt niet veel meer aan uitvoeringskosten.

Voor het primaire logo wordt € 275 betaald. Bij een tweede logo, dat uitsluitend in combinatie met het eerste logo wordt toegepast op dezelfde website, wordt een totaalbedrag van € 325 gerekend voor een jaar: € 275 voor het primaire logo en € 50 voor het secundaire logo.

Dit tarief is van kracht vanaf 12 maart 2014.

Naar boven

Technisch

Wanneer mag een alt attribuut linkinformatie aan het a element toevoegen?

Alleen als het plaatje de enige content is. In alle andere gevallen is het uitgesloten.

Naar boven

Moet een bladerfunctie niet alleen in openbare gedeeltes van een website maar ook als deze in het deel van de website achter DigiD voorkomt, voldoen aan de eisen van drempelvrij.nl?

Alles achter DigiD behoort tot het key scenario.

Naar boven

Onlangs is er een nieuwe versie van CSS Validatie verschenen.

Een syntaxfout leidt tot een afwijzing.

Naar boven

Snel naar