Training digitoegankelijkheid

Hoe toegankelijk is een website voor een gebruiker met een beperking? Om die vragen te kunnen beantwoorden, is het handig om kennis van digitale toegankelijkheid te hebben.
Wat mag op grond van de nieuwe Europese richtlijn EN 301 549 verwacht worden van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van een website? En hoe kan ervaringsdeskundigheid gedeeld en kenbaar gemaakt worden?
De training digitoegankelijkheid van drempelvrij.nl voor gebruikers en ervaringsdeskundigen geeft antwoord op deze vragen en sluit aan bij de actuele ontwikkelingen.

Doelstelling van de training

Deelnemers aan de training kennen belangrijke punten waarop ze kunnen letten in het kader van de digitale toegankelijkheid. Zij kunnen zelf aangeven hoe zij de website ervaren, welke punten ontoegankelijk zijn en wat er verbeterd kan worden.

Doelgroep

De training richt zich op gebruikers, waarbij het perspectief van mensen met een functiebeperking centraal staat.
De ervaring leert dat

  • iedere groep ervaringsdeskundigen eigen zaken heeft waardoor zij een website niet kan benutten.
  • er een groot verschil is in digivaardigheden.
  • er verschil is tussen (de software van) hulpapparatuur.

Om lokaal / regionaal een representatieve groep samen te stellen, kan gedacht worden aan VN-panels en/of mensen met een visuele en/of auditieve beperking, senioren, laaggeletterden, mensen met ernstige dyslexie en mensen met een motorische beperking.

Training

De training wordt op een regiolocatie van de deelnemers gegeven. Voor elke training wordt aangesloten bij de regionale of plaatselijke situatie.
De training heeft 3 varianten:

1. Basistraining

De basistraining van 4 uur is bedoeld voor mensen die geen of weinig kennis hebben van digitale toegankelijkheid.

1.1 Avondtraining

De training wordt gegeven op twee avonden van 2 uur binnen vier weken.
De training duurt van 19.00 - 21.00 uur.

1.2 Dagtraining

De training wordt gegeven op één dag.
De training duurt van 10.00 - 15.00 uur, inclusief lunch.

2. Training voor gevorderden

De training voor gevorderden van 3 uur is bedoeld voor mensen die digivaardig zijn en al enige kennis hebben van digitale toegankelijkheid.
De training wordt gegeven op één avond van 3 uur.
De training duurt van 18.00 - 21.00 uur, inclusief broodmaaltijd.

Kosten per deelnemer

De trainingen worden gegeven door twee personen.
De kosten van de training zijn € 70,- per deelnemer, met een minimum van 10 deelnemers per training.

NB De kosten zijn inclusief reiskosten en cursusmateriaal en exclusief de kosten voor trainingsruimte, koffie / thee / lunch / broodmaaltijd, beamer / digibord e.d.

Planning

Trainingsdata worden in overleg met de deelnemers vastgesteld op maandag, woensdag of donderdag.

Aanmelding voor de training

Groepen die belangstelling hebben, kunnen voor aanmelding en meer informatie over de training contact opnemen via gerritsenjj@drempelvrij.nl of telefonisch met Cockie Gerritsen, 06-46202791 op maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.00 uur.