Over het project EDDA

In het project EDDA (Expertisecentrum voor Didactische en Digitale Aanpassingen) heeft een team van experts technische en didactische oplossingen ontwikkeld voor toegankelijke vormen van leermiddelen. 

Het leer- of opdrachtdoel is daarbij steeds centraal gesteld, zodat de aanpassing zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie blijft. Een deel van de ontoegankelijkheid is opgelost door aan te sluiten bij richtlijnen voor digitale toegankelijkheid en door technieken van de computer slim te benutten.

In het project EDDA heeft de Stichting drempelvrij.nl met onder andere het Ministerie van OC&W, de stichting Accessibility, leerkrachten in het reguliere onderwijs en veel educatieve uitgeverijen samengewerkt met de alliantiepartners Viziris, VIVIS-onderwijs en Dedicon, die het project georganiseerd hebben.

Het project EDDA is in december 2013 afgerond. Informatie over het project is te vinden op www.dedicon.nl/kennisplatform-braille; uitwerkingen op braille.dedicon.nl/didactiek.