Niveaus en logo's WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2

Iedere site die geïnspecteerd is, wordt in het register Waarmerkdragers vermeld.
In het register wordt na het klikken op het logo een rapport zichtbaar. In het rapport is beschreven aan welk niveau en aan welke succescriteria (een deel van) de site voldoet.  

Overigens spreekt WCAG niet over een 'site', maar over een 'verzameling webpagina's'. Waar we hier spreken over 'site', bedoelen we dus een verzameling webpagina's.

Drie drempelvrij niveaus

Versie 2 van WCAG / Webrichtlijnen kent 3 niveaus van toetsing:

  • Level A
  • Level AA
  • Level AAA

Op basis hiervan heeft Stichting drempelvrij.nl 3 niveaus van toetsing én de bijbehorende logo's vastgesteld:

  • drempelvrij niveau 1: site voldoet aan WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2, Level A
  • drempelvrij niveau 2: site voldoet aan WCAG 2.0, Level AA
  • drempelvrij niveau 3: site voldoet aan Webrichtlijnen 2, Level AA

Het volledig voldoen aan Level AAA is meestal niet nodig en is daarom ook niet meegenomen bij de toetsingsniveaus.

Gekozen is verder om de bekende logo's van versie 1 te gebruiken.

drempelvrij niveau 1: groen logo zonder sterrendrempelvrij niveau 1 logo (WCAG 2.0 of Webrichtlijnen 2, Level A)

Blijkt uit de inspectie dat uw site voldoet aan Level A van WCAG 2.0 of Webrichtlijnen 2, dan mag u het groene logo zonder sterren voeren. Dit is drempelvrij niveau 1. Bij de uitleg van het logo staat of het logo betrekking heeft op WCAG of op Webrichtlijnen.

drempelvrij niveau 2: groen logo met 2 sterrendrempelvrij niveau 2 logo (WCAG 2.0, Level AA)

Haalt u Level AA van WCAG 2.0, dan heeft u recht op het voeren van het groene logo met 2 sterren. Uw site voldoet dan aan drempelvrij niveau 2.

drempelvrij niveau 3: groen logo met 3 sterrendrempelvrij niveau 3 logo (Webrichtlijnen 2, Level AA)

Het hoogste niveau is drempelvrij niveau 3. Daarbij hoort het groene logo met 3 sterren. Voldoet uw site aan Webrichtlijnen 2 Level AA, dan mag u dit logo op de site plaatsen.

Deel van de site voldoet: oranje logooranje drempelvrij logo (deel van site voldoet aan level A of AA van WCAG 2.0 of Webrichtlijnen 2)

Het kan zijn dat een afgebakend deel van de site voldoet aan Level A of AA (WCAG 2.0 of Webrichtlijnen 2). U moet dan het oranje logo op de homepage plaatsen.

Het gebruik van het oranje logo is nader toegelicht, zie Toelichting evaluatiedocument, Gebruik oranje logo.

Extra succescriteria gehaald

Het kan zijn dat u een aantal succescriteria heeft gehaald, maar dat deze geen recht geven op een logo van een hoger niveau. Bijvoorbeeld u voldoet aan niveau 1 en heeft daarnaast nog enkele criteria gehaald op niveau 2. In het rapport dat bij het logo hoort, wordt dit voortaan vermeld.