TEC T&G

Deze pagina bevat informatie van de Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid - TEC T&G.

De TEC T&G heeft als taak om de inspectie-eisen op te stellen; de kwaliteit te bewaken van de kwaliteitsregeling; het nemen van besluiten inzake interpretatievragen met betrekking tot de richtlijnen en het verstrekken van informatie over de inhoud, interpretatie, uitvoering en het functioneren van de kwaliteitsregeling.

Vergaderdata van de TEC T&G

De TEC T&G neemt vragen, voorstellen tot wijziging, ideeën, bezwaren, interpretatie en verduidelijking van kwaliteitsregeling, WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2.0 in behandeling en brengt advies uit aan het bestuur.

Een vraag die uiterlijk een week voor een vergaderdatum wordt ingebracht, wordt besproken en hierover wordt met de indiener gecommuniceerd. De vraag kan worden ingebracht via tectg@drempelvrij.nl.

2020

In 2020 komt de TEC T&G vier keer bijeen:

  • 30 maart
  • 22 juni
  • 21 september
  • 23 november