Inspectie-instellingen

De eerste partners van de Stichting drempelvrij.nl zijn de inspectie-instellingen. De inspectie-instelling inspecteren aan de hand van het evaluatiedocument of websites voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2. Zij zijn bevoegd om aan websites die voldoen een Waarmerk drempelvrij toe te kennen.

Eisen aan inspectie-instellingen

Om als inspectie-instelling websites te mogen goedkeuren met gebruikmaking van het evaluatiedocument voor WCAG 2.0/Webrichtlijnen 2, dat in het beheer is van Stichting drempelvrij.nl, dient men aan de volgende eisen te voldoen:

  • De inspectie-instelling dient een overeenkomst aan te gaan met de Stichting drempelvrij.nl.
  • De inspectie-instelling dient
    • of geaccrediteerd te zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) dan wel aantoonbaar op te gaan voor accredatie op grond van de ISO/IEC 17020
    • of gecertificeerd te zijn op ISO 9001 dan wel aantoonbaar op te gaan voor certificering
    • of te voldoen aan de kwaliteitseisen van de Stichting drempelvrij.nl dan wel aantoonbaar op te gaan voor de kwaliteitsregeling inspectie

Naast deze eisen dient de inspectie-instelling te beschikken over deskundigheid op het gebied van toegankelijkheid van websites voor personen met een functiebeperking en voldoende ervaring te hebben met het inspecteren van websites.

Daarnaast dient de inspectie-instelling een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de kwaliteitsregeling. De Stichting drempelvrij.nl kan meer criteria noodzakelijk achten voor een goede uitvoering van de kwaliteitsregeling. Van de inspectie-instelling kan worden geëist ook aan deze criteria te voldoen, mits deze vooraf bekend zijn gemaakt.

Organisaties die een inspectie-instelling willen worden kunnen het Handboek Stichting drempelvrij.nl raadplegen voor meer informatie over de procedure en eisen.