Belangenorganisaties

Stichting drempelvrij.nl wordt op het gebied van instandhouding en promotie van het waarmerk ondersteund door verschillende belangenorganisaties. Deze organisaties onderschrijven de waarde van toegankelijke websites voor hun leden.

Belangenorganisaties die binnen Stichting drempelvrij.nl actief hun bijdrage leveren aan de instandhouding en promotie van het waarmerk zijn:

 • Ieder(in)
 • Oogvereniging
 • Seniorweb
 • Bartiméus
 • Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Wie werkten mee aan het maken van het waarmerk?

Aan de totstandkoming van het Waarmerk drempelvrij.nl werkten mee:

 • Landelijk Bureau Toegankelijkheid (opdrachtgever);
 • Stichting Bartiméus Accessibility (projectleiding);
 • Ministerie van VWS;
 • Ministerie van BZK;
 • VNO-NCW, ook namens MKB Nederland;
 • Nederland-ICT (FENIT);
 • De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie;
 • CG-Raad;
 • Federatie van Ouderverenigingen voor mensen met een verstandelijke handicap;
 • Federatie Slechtzienden en Blindenbelang;
 • SeniorWeb;
 • Electronisch Platform Nederland (EPN);
 • Bartiméus;
 • Dutch National Standardization Institute (NEN);
 • Cap Gemini.