Terug naar nieuwsoverzicht

Websites en apps verplicht toegankelijk!

Op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de ministerraad op vrijdag 2 februari 2018 besloten dat alle websites en mobiele apps van (semi-)overheden ook toegankelijk en bruikbaar moeten zijn voor mensen met een handicap.

Het wordt voor (semi-)overheidsinstanties wettelijk verplicht om de Europese standaarden voor digitale toegankelijkheid toe te passen.

Tot nu toe zijn er steeds wel afspraken en beleidsregels gemaakt om ervoor te zorgen dat websites toegankelijk zijn. Maar daarin wordt meestal gesproken van ‘zo bruikbaar mogelijk’ en volgens het principe 'pas-toe-of-leg-uit' mogen websites daarvan afwijken. Met de nieuwe wettelijke verplichting kan dat niet meer.

De verplichting gaat ook gelden voor intranet en mobiele apps. Er blijven uitzonderingen bestaan, bijvoorbeeld voor online kaarten en live uitgezonden geluid of video.

De nieuwe wettelijke regelingen gelden vanaf 2019 voor nieuwe websites en vanaf september 2020 voor bestaande websites. Vanaf juni 2021 gelden de regels ook voor mobiele apps.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief