Terug naar nieuwsoverzicht

Website Oog op Zorg ontvangt certificaat drempelvrij.nl

In 2015 is het project Oog op Zorg gestart vanuit het Platform doven, slechthorenden en tos (mensen met taalontwikkelingsstoornis). In samenwerking met de Oogvereniging is een Zorgmonitor ontwikkeld waar mensen met een visuele en/of auditieve beperking hun klacht of ervaring met betrekking tot de zorg kunnen melden.

Oog op Zorg heeft een website ontwikkeld speciaal voor doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis, met informatie in tekst én gebarentaal. Deze website is ontwikkeld door Mo & Mo en gekeurd door de medewerkers van Flincl. Eind 2015 kregen zij te horen dat de website het waarmerk drempelvrij heeft gekregen, met maar liefst drie sterren!

Afbeelding van de uitreiking van het certificaat. Van links naar rechts: Arend Verschoor, Dick Sijtsma (bestuurslid Stichting drempelvrij.nl), Benny Elferink, Roos Wattel en Mariën Hannink.

Organisaties moeten toegankelijker worden

Het certificaat is woensdag 27 januari overhandigd door Stichting drempelvrij.nl. Deze stichting ziet er op toe dat websites toegankelijk worden gebouwd, zodat iedereen gebruik kan maken van de website.
Met een drempelvrije website wil Oog op Zorg ook een voorbeeld zijn voor andere organisaties. Donderdag 21 januari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit betekent dat organisaties in Nederland dit jaar serieus werk moeten maken van het toegankelijk maken van hun organisatie (en hun informatievoorziening!) voor alle personen met een beperking. Als ook de Eerste Kamer instemt met het VN-Verdrag, is de wet van kracht per 1 januari 2017.

Meer informatie:  www.oogopzorg.nu

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief