Terug naar nieuwsoverzicht

Voortgang Webrichtlijnen versie 2

Vanuit het bestuur - In de afgelopen periode zijn veel vragen gesteld over de gang van zaken en invoering van de Webrichtlijnen versie 2. Na de opname van Webrichtlijnen versie 2 door het College Standaardisatie in de 'pas-toe-of-leg-uit-lijst' is en wordt door de normcommissie en inspectie-instellingen hard gewerkt aan een aantal documenten dat nodig is voor de toepassing en toetsing. Het streven is dat alle documenten op 1 december 2011 klaar zijn. De documenten sluiten aan bij de gelaagdheid en de drie compliance niveaus van Webrichtlijnen versie 2.

In de bestuursvergadering van 16 september jl. heeft het bestuur besluiten genomen waarmee zij de in- en uitvoering van Webrichtlijnen versie 2 wil bevorderen.

Nieuw logo

Er wordt een nieuw logo voor Webrichtijnen versie 2 toegekend en er komt naast het bestaande waarmerkdragersregister een register van waarmerkdragers Webrichtlijnen versie 2. In dit register wordt onderscheid gemaakt tussen deelonderzoek(en) en volledige websiteonderzoek. Bij ieder logo wordt in een korte omschrijving door de inspectie-instelling uitgelegd wat het valideert en wat reeds verwijst naar een ander compliance niveau. Dit om het onwikkelingsproces van de website beter in beeld te brengen.

Register toegankelijke webbouwers

Er wordt een register toegankelijke webbouwers aan de website toegevoegd. Hierin kan iedere webbouwer worden opgenomen die aantoonbaar aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit register en de voorwaarden zijn op 1 december 2011 gereed. De bouwers die vermeld zijn in het huidige waarmerkdragersregister worden automatisch geplaatst in het drempelvrij.nl register toegankelijke webbouwers. Webbouwers die nu in het register van waarmerkdragers staan en niet wensen opgenomen te worden in het drempelvrij.nl register toegankelijke webbouwers kunnen dit schriftelijk voor 15 november kenbaar maken via info@drempelvrij.nl.
Webbouwers die niet vermeld zijn en aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich via info@drempelvrij.nl aanmelden.

Van Webrichtlijnen naar Webrichtlijnen versie 2 – Overgangsregeling in termijnen

De huidige Webrichtlijnenregeling blijft 36 maanden van kracht en vervalt op 1 januari 2015. Voor webeigenaren die van versie 1 naar versie 2 gaan, is na ingang van de inspectie conform Webrichtlijnen versie 2 een transitieperiode van 18 maanden vastgesteld. Voor nieuwe klanten is na ingang van de inspectie conform Webrichtlijnen versie 2 een transitieperiode van 6 maanden van kracht.
Met ingang van de inspectie conform Webrichtlijnen versie 2 dienen overheidwebsites in het kader van een nieuwe aanbesteding te voldoen aan Webrichtlijnen versie 2. De datum waarop de inspectie conform Webrichtlijnen versie 2 start, moet nog formeel worden vastgesteld.

Over de ontwikkeling en voortgang zal maandelijks een bericht op de website verschijnen.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief