Terug naar nieuwsoverzicht

Visiebrief digitale overheid: Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid

Alleen beleid rondom toegankelijkheid van overheidsinformatie, zoals webrichtlijnen en initiatieven op Rijks- en gemeentelijk niveau van Digisterker is niet voldoende. Dat schrijft minister Plasterk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder andere aan de Tweede Kamer in zijn visiebrief digitale overheid. Hierin zet hij een nadere uitwerking van de plannen rond de digitale overheid 2017 uiteen. Kort gezegd komt het erop neer: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Door het contact van de overheid met burgers en bedrijven zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen, kan in de becijfering van de minister 300 tot 350 miljoen euro per jaar worden bespaard.

Volgens de brief wordt de komende tijd een kader ontwikkeld om de toepassing van de webrichtlijnen voor de toegankelijkheid van websites beter op de praktijk af te stemmen. Ook is er meer aandacht nodig voor de gebruiksvriendelijkheid van ICT-voorzieningen van de overheid. De wensen en het (zoek)gedrag van gebruikers behoren het uitgangspunt te zijn bij de ontwikkeling van de dienstverlening.

Dat het gebruikersperspectief centraal staat in deze visiebrief vindt drempelvrij.nl positief. Voor de toegankelijkheid is het echter van belang om uit te blijven gaan van de toegankelijkheidsrichtlijnen zoals deze zijn vastgelegd in Webrichtlijnen 2. Daarmee is de basis van klant- en gebruiksvriendelijkheid en de vindbaarheid van alle informatie goed geregeld. En het voorkomt willekeur waarin het gevaar schuilt dat delen van de dienstverlening ontoegankelijk blijven.

Voor meer informatie: Visiebrief digitale overheid 2017

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief