Terug naar nieuwsoverzicht

Plan van aanpak uitvoering VN-verdrag klaar

Het Plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is klaar. Nu het plan er is, kan er concreet aan de slag worden gegaan met het toegankelijker maken van Nederland. Ook met de digitale toegankelijkheid!

Het plan geeft een praktische uitwerking van het Besluit toegankelijkheid dat in december 2016 door de Tweede Kamer is aangeboden. Het plan is door het ministerie van VWS geschreven in samenwerking met de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, VNO en VNG.

In de Alliantie voor Implementaie van het VN-verdrag werken vijf organisaties samen om de stem van mensen met een beperking zo sterk mogelijk te maken:

  • Ieder(in)
  • Landelijk Platform GGZ
  • Per Saldo
  • LFB
  • Coalitie voor Inclusie

Concreet aan de slag

In het Plan staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan het werk gaan met de implementatie van het VN-verdrag. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines.

Mensen met een beperking betrokken

Zoals het VN-verdrag aangeeft, worden de mensen voor wie het verdrag bedoeld is vanaf het begin betrokken bij het maken van de plannen per bedrijfstak, beleidsterrein of lokale inclusie-agenda.

Voelbaar in de hele samenleving

Van passend onderwijs tot arbeidsparticipatie, van wonen tot toegankelijke openbare ruimte, van bouwregelgeving tot inkomensbeleid, van toegang tot (digitale) goederen en diensten tot totale inclusie-agenda's: op al deze - en meer - terreinen worden concrete plannen uitgewerkt en uitgevoerd.

Staatsecretaris Van Rijn heeft op 28 maart het plan naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd; over het Plan van aanpak wordt niet gestemd. Het ministerie van VWS treedt op als coördinerend ministerie. Over de voortgang van de uitvoering zal de minister van VWS jaarlijks verantwoording afleggen aan Tweede en Eerste Kamer.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/28/aanbieding-implementatieplan-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief