Terug naar nieuwsoverzicht

Toetsing mogelijk op WCAG/Webrichtlijnen versie 2

Het is zover: websites in Nederland kunnen officieel per 15 april 2013 geïnspecteerd worden op de Web Content Accessibility Guidelines 2 (WCAG 2) en Webrichtlijnen 2. Deze maand heeft het bestuur het besluit bekrachtigd van de Normcommissie om de toetsingsmethode definitief vast te stellen. Ook een logo voor versie 2 is nu mogelijk.

Ongekende mogelijkheden

Met de mogelijkheid om sites te inspecteren op WCAG 2.0/Webrichtlijnen 2, laten we versie 1 achter ons. De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl richt zich op de nieuwe norm, versie 2, waarin alle technieken mogelijk zijn. Dat komt omdat deze versie technologie-onafhankelijk is. Elke techniek mag, mits deze toegankelijk is toegepast. Denk hierbij aan JavaScript, Flash, HTML5 en Ajax. Voor de volledige set Webrichtlijnen 2 geldt daarnaast dat content ook in een open specificatie of open standaard beschikbaar is.

Toetsingsmethodiek als basis voor betrouwbaar onderzoek

Deze maand is de toetsingsmethodiek gereed gekomen. Het is een bètaversie, maar er mag mee geïnspecteerd worden door de drie officiële inspectie-instellingen. Op basis van het onderzoek worden logo's uitgereikt

Deze toetsingsmethodiek is nodig voor het kunnen toetsen van de WCAG 2.0/Webrichtlijnen 2. Inspectie-instellingen moeten namelijk weten hoe ze een inspectie moeten uitvoeren, want zo'n inspectie moet wel een onafhankelijk bewijs leveren dat een website voldoet aan de richtlijnen. De inspectie-instellingen moeten onderling op een vergelijkbare manier inspecteren. Alleen dan is een logo een echt bewijs dat de site voldoet aan de richtlijnen.

Omdat de methodiek nog niet uitgebreid is getoetst, noemen we dit een bètaversie. Dat betekent dat de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl er na de bèta-fase nog wel wijzigingen in de documentatie kan aanbrengen.

Totstandkoming kostte veel tijd

Het maken van de toetsingsmethode kostte uiteindelijk veel tijd. In de Normcommissie is hier maanden hard aan gewerkt . Het bleek nog niet zo eenvoudig om de toegankelijkheidsrichtlijnen te vertalen naar een methode die ook voldeed aan de eisen van validiteit en betrouwbaarheid. Daar was veel tijd voor nodig. De Normcommissie draait voornamelijk op vrijwilligers en dat betekent dat de capaciteit beperkt is.

Het was de bedoeling om deze documentatie in 2012 in een testfase te toetsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) had toegezegd de test financieel te ondersteunen, maar liet deze maand weten daarvan af te zien. Ook dit heeft het maken van de methodiek vertraagd.

Nieuwe website, nieuwe norm

Het is nu nog mogelijk om je website op versie 1 te laten inspecteren en daar een logo voor te krijgen. Er kunnen redenen zijn om nog te kiezen voor versie 1, bijvoorbeeld omdat je midden in het proces zit om je website aangepast te krijgen voor deze versie. Voor nieuwe sites kies je voor WCAG 2.0/Webrichtlijnen 2. Webrichtlijnen 2 heeft de 1e versie van Webrichtlijnen inmiddels al vervangen op de 'pas toe of leg uit'-lijst. In 2015 moeten alle overheidswebsites voldoen aan versie 2 en dan is versie 1 definitief verleden tijd.

Waarmerklogo en Tijdelijke Ontheffingslijst

Het bestaande waarmerklogo wordt ook voor versie 2 uitgereikt. Daarnaast komt er een Tijdelijke Ontheffingslijst, met een uitleg over onder andere videoformaten, archief en PDF. Over het logo en de Tijdelijke Ontheffingslijst volgt de komende twee weken nadere informatie.  

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief