Terug naar nieuwsoverzicht

Toegankelijkheid wordt de norm

Op dinsdag 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer unaniem de wetsvoorstellen voor goedkeuring en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aanvaard.

Deze goedkeuring door de Eerste Kamer is de laatste grote stap op weg naar ratificatie. Het verdrag treedt in werking op 1 januari 2017, of bij Koninklijk Besluit op een eerder tijdstip.

In het debat in de Eerste Kamer gaf staatsecretaris Van Rijn aan dat de ratificatie van het VN-verdrag 'niet vrijblijvend' is. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten gaan werken aan een toegankelijke samenleving. Onderdeel hiervan is digitale toegankelijkheid. Deze is noodzakelijk om het recht van personen met een handicap zo maximaal mogelijk onafhankelijk te zijn van anderen (artikel 26) te waarborgen.

Voor de uitvoering van het verdrag is praktisch handelen nodig. Dat vraagt om concrete plannen van de overheden, met duidelijk omschreven doelen en deadlines.
Uiterlijk in september 2016 wordt het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur waarmee de uitvoering van het verdrag wordt geïmplementeerd, voorgelegd aan het parlement. Daarmee is wettelijk verankerd dat de norm en de nadere uitwerking daarvan per 1 januari 2017 gelijktijdig in werking treden.

Meer informatie: www.eerstekamer.nl/nieuws/20160412/eerste_kamer_steunt_ratificatie_vn

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief