Terug naar nieuwsoverzicht

Toegankelijkheid gemeentelijke websites ver onder de maat

98% van de onderzochte websites van gemeenten voldoet niet aan de minimale toegankelijkheidseisen. Dat is de dramatische uitkomst van de Accessibility Monitor 2010. Voor de derde keer op rij is geen verbetering te zien bij de websites van gemeenten. Viziris, de belangenorganisatie van mensen met een visuele handicap, de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad en Bartiméus maken zich grote zorgen over deze uitkomst. Het Rijk en de VNG hebben echter afgesproken dat eind 2010 alle overheidswebsites moeten voldoen aan de Webrichtlijnen en toegankelijk zouden moeten zijn. Partijen vragen zich af wat de overheid gaat doen om er voor te zorgen dat dit voor eind 2010 gehaald gaat worden.

Steeds vaker wordt van burgers verwacht dat zij informatie en diensten van gemeenten via de website afnemen. Denk daarbij aan het opvragen van folders en het aanvragen van uitkeringen of tegemoetkomingen. "Een website moet wel voor iedereen bruikbaar zijn", aldus Roel van Houten van Viziris. "Er wordt geen noemenswaardige vooruitgang geboekt in de toegankelijkheid en dat betekent dat grote groepen mensen in de samenleving buitenspel worden gezet." Websites van 60 gemeenten zijn door Stichting Accessibility getoetst op het minimale niveau van de internationale standaard voor webtoegankelijkheid (WCAG) van het W3C. Van de 60 onderzochte websites was er slechts één waar geen problemen zijn gevonden. Bij de overige websites is lichte verbetering te zien, maar het is onvoldoende. Een knelpunt is bijvoorbeeld het gebruik van video’s op websites. Deze worden veelal niet toegankelijk aangeboden, met bijvoorbeeld ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Meetinstrument overheid biedt geen inzicht in toegankelijkheid

De overheid meet de voortgang in de implementatie van de Webrichtlijnen met een Quickscan. Er mag verwacht worden dat gemeenten die hoog scoren met de Quickscan ook goed scoren op toegankelijkheid. Echter, uit de Monitor 2010 blijkt, dat de resultaten van de Quickscan onvoldoende zeggen over de mate van toegankelijkheid. De belangenorganisaties zijn bezorgd over de wijze waarop de Staatssecretaris de toegankelijkheid voor alle burgers waarborgt en komt met aanbevelingen. Op dinsdag 9 maart 2010 overhandigen Viziris, Bartimeus en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad dit rapport van Accessibility met aanbevelingen aan de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken.

Indien u het rapport als pdf document per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@accessibility.nl. Vermeld a.u.b. in de mail uw naam, adres en telefoonnummer.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief