Terug naar nieuwsoverzicht

Staatssecretaris Knops: Meer aandacht voor webtoegankelijkheid

In zijn brief van 25 mei 2018 in antwoord op Kamervragen van Groen Links Kamerlid Özütok schrijft staatssecretaris Knops dat hij verwacht dat onder invloed van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijkheid de komende jaren meer bestuurlijke aandacht zal krijgen.

Het toegankelijker maken van websites vergt bestuurlijk commitment, de reeds genoemde bestuurlijke aandacht, budget, inzet van de juiste expertise en ten slotte inzicht in de punten die nog niet in overeenstemming zijn met de toegankelijkheidscriteria.
Volgens de staatssecretaris zullen de toegankelijkheidsverklaringen het monitoren van toegankelijkheid van overheidswebsites vergemakkelijken en vertegenwoordigende organen, zoals gemeenteraden, helpen hun controlerende taak uit te oefenen. De toegankelijkheidsverklaringen zullen namelijk, naast het inzicht of aan alle eisen wordt voldaan, voortaan ook inzicht geven in de vorderingen.

De staatssecretaris geeft aan, dat blijvende aandacht voor het onderwerp nodig is: ‘Toegankelijkheid is … geen project met een begin en een eind, maar een cyclisch proces. Daarbij dienen regelmatig verbeteringen te worden gepland, doorgevoerd, geëvalueerd en geborgd. Alleen op die manier kan een reeds behaald niveau van toegankelijkheid worden vastgehouden en aan verdere verbetering worden gewerkt.'

Op dit moment kan van slechts 19 websites bij gemeenten, 4 bij provincies, 1 bij een waterschap en 18 bij de rijksoverheid worden aangetoond dat ze aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. De staatssecretaris zal tijdens zijn overleg met de VNG aandacht besteden aan de aarzeling bij gemeenten om te gaan voldoen aan de eisen van webtoegankelijkheid.
Zijn verwachting is dat na inwerkingtreding van het besluit de verantwoording over webtoegankelijkheid nadrukkelijk zal verbeteren en dat meer overheidsinstanties hun websites zullen (laten) toetsen op toegankelijkheid.

Lees het volledige antwoord van staatssecretaris Knops: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/25/beantwoording-kamervragen-over-bericht-stapels-werk-door-nieuwe-eisen-toegankelijkheid

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief