Terug naar nieuwsoverzicht

Quickscan websites zorgverzekeraars

Stichting Accessibility heeft in oktober en november 2010 gekeken hoe het staat met de toegankelijkheid van de websites van zorgverzekeraars. Hierbij zijn de websites van tien zorgverzekeraars onderzocht op algemene bouwkwaliteit en de mate waarin ze toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking en senioren. Uit het onderzoek is gebleken dat niet één van de websites voldoet aan de minimale kwaliteits- en toegankelijkheidseisen.

Het web speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Steeds vaker wordt er direct verwezen naar websites en zijn er geen of weinig alternatieven beschikbaar. De toename van het internetgebruik bij de onderzochte websites is niet verrassend. Het web biedt veel voordelen ten opzichte van informatievoorziening via traditionele media. De informatie kan altijd en overal worden geraadpleegd, is gemakkelijker te onderhouden, komt direct bij mensen in huis en is vaak goedkoper dan via traditionele media.

Het toegankelijk maken van websites voor mensen met een beperking is daarbij relatief simpel, kost nauwelijks extra geld, zorgt vaak voor betere scores in zoekmachines zoals Google, verbetert de bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites en webapplicaties en is vaak ook voordeliger in onderhoud en beheer.

Toch is uit het onderzoek gebleken dat niet één van de websites voldoet aan de minimale kwaliteits- en toegankelijkheidseisen, het gaat dan nog maar om 16 van de in totaal 65 internationaal erkende ijkpunten. De onderzochte websites bieden flinke knelpunten, zoals geen (goede) beschrijving van afbeeldingen en geen auditieve beschrijving of ondertitels bij belangrijke video’s. Hierdoor missen zowel gebruikers met een visuele beperking als gebruikers met een auditieve beperking informatie.

Het resultaat van het onderzoek is verontrustend, juist omdat verzekeraars steeds vaker van hun klanten verwachten dat diensten via internet geregeld worden. Voor mensen met een beperking zou het regelen van zaken over internet ook een uitkomst zijn. Bij de meeste websites lijkt het niet ingewikkeld om snel een aantal belangrijke verbeteringen aan te brengen. Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen. Een aanbeveling is om in ieder geval iemand in de organisatie verantwoordelijk te maken voor toegankelijkheid. Zorg dat het altijd op de agenda staat en dat bijvoorbeeld ook redacteuren weten wat te doen. Vertrouw bij de toetsing van toegankelijkheid niet op elektronische tools. Handmatig onderzoek is nodig om te kunnen vaststellen of een site aan de richtlijnen voldoet. Regel dit zelf, door het opstellen van een self declaration of conformity, of laat het toetsen via de inspectie-instellingen van het Waarmerk drempelvrij.nl.

Het onderzoek is op te vragen via info@accessibility.nl.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief