Terug naar nieuwsoverzicht

Quickscan van 33 gemeenten: niet één toegankelijke website

In 2008 hebben overheid en gemeenten in een convenant afgesproken dat alle gemeentewebsites eind 2010 moeten voldoen aan de Webrichtlijnen. In samenwerking met Viziris, de belangenorganisatie van mensen met een visuele beperking, de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Bartiméus is onder auspiciën van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl een quickscan uitgevoerd naar mogelijke toegankelijkheidsproblemen op websites van gemeenten. De resultaten lijken in vergelijking met de Accessibility Monitor van voorjaar 2010 te zijn verslechterd. Van de 33 onderzochte gemeenten voldoet er geen enkele aan de Webrichtlijnen.

Viziris, CG-Raad en Bartiméus maken zich grote zorgen over deze uitkomst. Steeds vaker wordt van burgers verwacht dat zij informatie en diensten van gemeenten via de website afnemen. Denk daarbij aan de informatie over het grootvuilschema, het opvragen van een geboortebewijs en het regelen van een verhuizing. “Een website moet wel voor iedereen bruikbaar zijn”, aldus Roel van Houten van Viziris. In het rapport is een van de conclusies dat de huidige aanpak om de toegankelijkheid op gemeentelijk niveau voor 1 januari 2011 te realiseren onvoldoende resultaat heeft opgeleverd voor een grote groep burgers die nu door onwil, onvermogen en onkunde systematisch wordt uitgesloten en daarmee op achterstand wordt geplaatst.

Het rapport met aanbevelingen en de lijst van 33 onderzochte gemeenten is op 30 november aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. Op woensdag 1 december vindt in de Tweede Kamer de eerste begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken plaats.

Meer informatie:

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief