Terug naar nieuwsoverzicht

Provinciale stemwijzers en websites: Op weg naar toegankelijkheid

Van de elf onderzochte websites voor de provinciale verkiezingen voldoet slechts één aan de eisen van toegankelijkheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat door Accessibility is uitgevoerd in opdracht de stichting Waarmerk drempelvrij.nl en Burger@Overheid.nl. Ouderen en gehandicapten kunnen nu op één toegankelijk site terecht (www.uheefthetvoorhetzeggen.nl) en dan nog nadat beide organisaties aan de bel hadden getrokken. De provincies zelf hebben een kans laten lopen om iets aan hun onbekendheid te doen.

Toegankelijkheid

De eisen van het Waarmerk drempelvrij.nl garanderen dat websites toegankelijk zijn voor alle gebruikersgroepen. Als websites aan het waarmerk voldoen, kunnen ouderen en gehandicapten zich goed informeren en dus hun democratische rechten uitoefenen. Bij de landelijke verkiezingen in november 2006 voldeed geen van de onderzochte sites (http://www.burger.overheid.nl/wat_doen_we_nu/nieuws?itemID=43) aan de eisen. Nu voldoet één van de onderzochte sites (de algemene informatiesite over de statenverkiezingen). Een aantal andere heeft toegezegd verbeteringen aan te brengen.

De provincies zelf hebben een uitgelezen kans laten lopen om iets aan hun onbekendheid te doen en de betrokkenheid van burgers te vergroten Bij de lancering van de twaalf Provinciale Stemwijzers voor de statenverkiezingen sprak de voorzitter van het InterProvinciaal Overleg (IPO), de heer J. Franssen over het feit dat 'de provincie altijd een bestuurslaag is die worstelt met een bekendheidsprobleem'. Toegankelijke provinciale voorlichting zou wel eens kunnen bijdragen aan het verbeteren van die bekendheid. De stemwijzers en provinciale sites die in de aanloop naar de provinciale verkiezingen hulp bieden bij het bepalen van de stemkeuze aan de hand van stellingen en uitspraken uit de verkiezingsprogramma's van politieke partijen, zijn niet goed bruikbaar voor ouderen en mensen met een handicap. Provincies sluiten daarmee grote groepen kiezers uit. Dat zij zich onvoldoende bewust zijn van het belang van moderne voorlichting bleek ook al uit het feit dat 7 van de 12 provincies niet meedoen aan de website www.wiekiesjij.nl.

Uitkomsten

Hieronder staan de gegevens van de verzonden rapporten, waarbij uitdrukkelijk zij vermeld dat sommige sites nu minder fouten hebben dan ten tijde van het onderzoek.

Website Goed Fout nvt. Totaal
www.zeeland.nl 6 3 7 16
www.programvergelijking.nl 4 2 10 16
www.provinciegroningen.nl 3 4 9 16
www.joulud.nl 3 5 8 16
www.limburg.nl 3 5 8 16
www.provincie-utrecht.nl 3 5 8 16
www.uheefthetvoorhetzeggen.nl 8 0 8 16
www.zuid-holland.nl 3 5 8 16
www.stemwijzer.nl 3 7 6 16
www.provincies.nl 2 4 10 16
www.kieskompas.nl 2 4 10 16

De toegankelijke site www.uheefthetvoorhetzeggen.nl, die onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties, voldoet hiermee ook aan het besluit van de Ministerraad dat nieuwe overheidswebsites vanaf 2006 aan de minimumeisen moeten voldoen. Alle bestaande overheidswebsites van gemeenten, provincies, waterschappen e.d. moeten hieraan uiterlijk in 2010 voldoen.

Reacties

Op grond van de onderzoeksresultaten hebben Waarmerk drempelvrij.nl en Burger@overheid.nl contact gezocht met de verantwoordelijk betrokkenen, de onderzoeksrapporten beschikbaar gesteld en hen om een reactie gevraagd waarvan er enkele hieronder zijn opgenomen.

Ik heb bij het lanceren van de site niet stil gestaan bij de vraag of deze ook toegankelijk is en dat terwijl we hard bezig zijn met onze provinciale site aan de Webrichtlijnen te laten voldoen.

Het is niet goed dat onze site niet toegankelijk is, maar ik ben blij met uw rapport. Onze site is net nieuw gebouwd en in de aanbestedingsvoorwaarden hebben we bij de webbouwer bedongen dat de site aan de eisen van drempelvrij.nl moet voldoen. Deze heeft aangegeven dat de site voldoet en nu anders blijkt, is er nog herstelwerk.

We zijn ons ervan bewust dat de site niet toegankelijk is en zijn volop bezig dit te veranderen zodat het zaterdag 3 maart wel in orde is.

Naar aanleiding van uw rapporten kan ik u meedelen dat wij een aantal gemakkelijk op te lossen zaken, met name in de Programvergelijking, zullen aanpassen.

We zien dit rapport wel degelijk als positieve kritiek en zullen het als aanvulling gebruiken voor de huidige ontwikkelingen bij de provinciesite.

Het is een stimulans dat na het verzenden van de rapporten één van de elf sites aan de eisen voldoet en dat een aantal betrokkenen aan de slag is gegaan om de fouten te herstellen. We constateren een ontwikkeling die voor de gebruiker nog niet het gewenste resultaat heeft, maar die ook laat zien dat steeds meer mensen het belang van een toegankelijke website onderschrijven.

Demonstratie

Wat het betekent als de website niet toegankelijk is voor een gebruiker met een functiebeperking wordt duidelijk uit een kort filmpje (www.youtube.com/watch?v=hDFMUZ68tRo) dat is gemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen. Internetexpert Roel van Houten van Viziris, de netwerkorganisatie van mensen met een visuele handicap, geeft hierin zijn commentaar.

Waarmerk drempelvrij.nl is beheerder van het officiële Nederlandse waarmerk voor websites die na onderzoek voldoen aan de eerste 16 van de internationaal vastgestelde toegankelijkheidseisen voor websites. Burger@Overheid.nl heeft tot taak om de ontwikkeling van de elektronische overheid kritisch te volgen vanuit het burgerperspectief. Daartoe heeft het de BurgerServiceCode ontwikkeld met kwaliteitseisen voor de digitale relatie tussen burger en overheid. Toegankelijkheid is daarvan een wezenlijk onderdeel.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief