Terug naar nieuwsoverzicht

Open brief aan de Provinciale Staten

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Met ingang van 23 september 2020 moeten alle overheidswebsites toegankelijk zijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De provincies zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de digitale toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening.

Uit onderzoek door studenten van hogeschool Windesheim bleek op 15 januari jl., dat de meeste provincies nog niet goed weten op welke manier zij toezicht moeten houden. Alleen de provincie Limburg is hier al mee gestart, terwijl in de provincies Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland een pilot loopt om te bepalen op welke manier de provincies toezicht gaan houden.

Stichting drempelvrij.nl maakt u er graag op attent dat met de erkende waarmerkregeling drempelvrij.nl de toegankelijkheid van websites geborgd is. Geïnspecteerde en goedgekeurde websites ontvangen naast een inspectierapport het waarmerk drempelvrij.nl, waarmee de toegankelijkheid onafhankelijk is aangetoond.
Dit maakt het interbestuurlijke toezicht op de digitale toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening voor de provincie een stuk eenvoudiger.

Voor meer informatie over de waarmerkregeling verwijzen wij u graag naar de website ddai.nl, tabblad Waarmerk. Vanaf 1 januari 2021 wordt de communicatie over het waarmerk drempelvrij.nl verzorgd door Dutch Digital Accessibility Index, DDAI, het platform voor digitale toegankelijkheid. Via dit platform vindt u kennis en expertise over digitale toegankelijkheid en geaccrediteerde aanbieders die digitaal toegankelijke producten en diensten kunnen leveren.

Hoogachtend,

met vriendelijke groet,

S.P. de Paauw,
voorzitter Stichting drempelvrij.nl

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn