Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuws van de TEC T&G

In de laatste vergadering van de Technische Expert Community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid - TEC T&G - is onder andere gesproken over de manier waarop tijdens (her)inspecties wordt omgegaan met PDF’s en depricated HTML 5 specifieke elementen.

Informatie over PDF: Tijdelijke ontheffingslijst
Informatie over Depricated HTML5 specifieke elementen: Toelichting evaluatiedocument

Wie een vraag heeft voor de TEC T&G kan deze inbrengen via tectg@drempelvrij.nl.
Vragen die uiterlijk een week voor een vergaderdatum binnen zijn, worden tijdens de vergadering besproken. De vergaderdata vindt u op de pagina van de TEC T&G.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief