Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe versie van Webrichtlijnen vastgesteld; Webrichtlijnen versie 2

Op 23 juni 2011 is door het College Standaardisatie een nieuwe versie van de Webrichtlijnen vastgesteld als open standaard voor de bouwkwaliteit van overheidswebsites. De nieuwe versie van de Webrichtlijnen, Webrichtlijnen versie 2, zal de huidige Webrichtlijnen versie 1 vervangen op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het College Standaardisatie. Voor de standaarden op deze lijst geldt dat (semi-)publieke organisaties het 'pas toe of leg uit'-principe moeten volgen.

De Webrichtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites en richten zich op toegankelijke websites voor iedereen (dus ook zoekmachines), bouwkwaliteit en klantvriendelijkheid.

Waarom een nieuwe versie van de Webrichtlijnen?

Webrichtlijnen versie 1 stamt alweer uit 2004 en is deels gebaseerd op een W3C toegankelijkheidsspecificatie uit 1999. De huidige generatie websites biedt gebruikers een rijkere ervaring en directere interactie dan enkele jaren geleden. Om ook voor de huidige generatie websites bouwkwaliteit en toegankelijkheid voor iedereen te kunnen borgen, was de ontwikkeling van een nieuwe versie van de Webrichtlijnen noodzakelijk. Daarnaast neemt Webrichtlijnen versie 2 een aantal beperkingen weg die versie 1 oplegt en die door gebruikers van Webrichtlijnen versie 1 als belemmerend worden ervaren.

Waarin verschilt Webrichtlijnen versie 2 van versie 1?

Belangrijke verschillen tussen Webrichtlijnen versie 1 en versie 2 zijn:

  • Webrichtlijnen versie 2 omvat ongewijzigd de meest recente internationale toegankelijkheidsspecificatie van het W3C.
  • Webrichtlijnen versie 2 kent drie niveaus waaraan kan worden voldaan in plaats van één.
  • Webrichtlijnen versie 2 is technologie-onafhankelijk en daarmee toekomstvast. Webrichtlijnen versie 2 sluit geen enkele technologie uit, maar vereist wel in bepaalde gevallen dat een alternatief geboden wordt om de toegankelijkheid te waarborgen.

Overgang van Webrichtlijnen versie 1 naar versie 2

Met opname van Webrichtlijnen versie 2 op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het College Standaardisatie is een belangrijke eerste stap gezet in de operationalisering van Webrichtlijnen versie 2. Opname van de standaard op de ‘pas toe of leg uit’-lijst betekent dat overheden bij nieuwe investeringen in websites dienen te kiezen voor deze nieuwe versie. Bestaande websites die voldoen aan versie 1 van de Webrichtlijnen hoeven niet direct aangepast te worden. Pas na 2014 vervalt deze standaard.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief