Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe logo's

Het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft in de vergadering van 16 september 2009 het besluit genomen om de onderstaande logo's toe te kennen aan de diverse regelingen waarop inspectie plaatsvindt. De nieuwe logo's worden vandaag ingevoerd. Bestaande klanten zijn door de inspectie-instelling apart geïnformeerd en ontvangen, indien nodig, een nieuw certificaat en logo.

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl maakt gebruik van de internationaal erkende W3C eisen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Deze eisen zijn in het normdocument Webrichtlijnen, de dato 20 juli 2007, vastgesteld voor de Nederlandse markt. Op grond van het norm- en ceasura en samplingdocument, de dato 20 juli 2007, toetst de inspectie-instelling de website. Via deze externe toetsing kan dit de volgende uitkomsten geven:

  1. Uw website voldoet niet. U krijgt in het inspectierapport advies over de verbeterpunten. U krijgt geen logo uitgereikt. U wordt niet ingeschreven in het waarmerkregister.
  2. Oranje logo Stichting Waarmerk drempelvrij.nl - 12/16 Uw website voldoet aan de eerste 12 richtlijnen van het normdocument. De inspectie-instelling heeft na inspectie in de rapportage aangeven dat uw website nog niet voldoet aan de minimale eisen van toegankelijkheid. U krijgt het oranje logo uitgereikt met daarbij de vermelding van de score. De inspectie-instelling schrijft u in het waarmerkregister in. U bent aspirant certificaathouder van het Waarmerk drempelvrij.nl. Uw website is gekoppeld aan de klachtenregeling.
  3. Groen logo Stichting Waarmerk drempelvrij.nl (niveau 1, WCAG 1.0 prioriteit 1) Uw website voldoet aan de eerste 16 richtlijnen van het normdocument. De inspectie-instelling heeft na inspectie in de rapportage aangeven dat uw website voldoet aan de minimale eisen (prioriteit 1) van toegankelijkheid. Uw website is nationaal en internationaal toegankelijk, in het bijzonder voor mensen met een functiebeperking en ouderen. U krijgt het groene logo uitgereikt dat aangeeft dat uw website voldoet aan de 16 richtlijnen van toegankelijkheid, prioriteit 1. De inspectie-instelling schrijft u in het waarmerkregister in. U bent certificaathouder van het Waarmerk drempelvrij.nl. Uw website is gekoppeld aan de klachtenregeling.
  4. Groen logo Stichting Waarmerk drempelvrij.nl met twee sterren (niveau 2, WCAG 1.0 prioriteit 2) Uw website voldoet aan de eerste 46 richtlijnen van het normdocument. De inspectie-instelling heeft na inspectie in de rapportage aangeven dat uw website voldoet aan de richtlijnen van toegankelijkheid, prioriteit 2. U krijgt het groene logo met twee sterren uitgereikt dat aangeeft dat uw website voldoet aan de 46 richtlijnen van toegankelijkheid, prioriteit 2. De inspectie-instelling schrijft u in het waarmerkregister in. U bent certificaathouder van het Waarmerk drempelvrij.nl. Uw website is gekoppeld aan de klachtenregeling.
  5. Groen logo Stichting Waarmerk drempelvrij.nl met drie sterren (niveau 3, Webrichtlijnen 1) Uw website voldoet aan alle richtlijnen van het normdocument Webrichtlijnen. De inspectie-instelling heeft na inspectie in de rapportage aangeven dat uw website voldoet aan alle Webrichtlijnen. U krijgt het groene logo met drie sterren uitgereikt dat aangeeft dat uw website voldoet aan alle Webrichtlijnen. De inspectie-instelling schrijft u in het waarmerkregister in. U bent certificaathouder van het Waarmerk drempelvrij.nl. Uw website is gekoppeld aan de klachtenregeling.

Een website geplaatst in het waarmerkregister ontvangt met terugwerkende kracht tot de datum van de laatst uitgevoerde inspectie het juiste logo.

Tevens heeft het bestuur het besluit genomen om een zesde regeling met passend logo in te voeren waarmee aangegeven wordt dat de website bijna voldoet aan de alle Webrichtlijnen. Zodra de normcommissie bepaald heeft op welke punten deze website mag afwijken, wordt de regeling ingevoerd.

Deskundige webbouwer

Ook heeft het bestuur besloten om aan het register een kolom toe te voegen waarin de webbouwer van de website genoemd wordt. Dit om aan te geven dat het met een deskundige webbouwer mogelijk is om aan de richtlijnen te voldoen.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief