Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe dienst maakt online video drempelvrij

Bartiméus heeft een videodienst opgezet die onder andere overheden en bedrijven helpt om online video te laten voldoen aan de Webrichtlijnen en het Waarmerk drempelvrij.nl. Voor overheidswebsites geldt namelijk dat alle online videobestanden voor eind 2010 voorzien moeten zijn van audiodescriptie (extra audiospoor voor mensen die blind zijn) en ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Bartiméus wil als expertisecentrum voor blinden en slechtzienden actief meewerken om dit te realiseren en biedt bedrijven en overheden daarom ondersteuning aan. Organisaties kunnen digitaal videobestanden aanleveren. De videodienst stuurt vervolgens toegankelijk gemaakte bestanden terug. Die kunnen eenvoudig op de eigen website worden geplaatst en afgespeeld. De Bartiméus videodienst is een pilot. De betaalde dienstverlening is daarom vooral praktisch van opzet en betrekt zoveel mogelijk blinden en slechtzienden bij het werk.

Flink besparen

Opdrachtgevers die de toegankelijkheid van hun videomateriaal direct meenemen bij de ontwikkeling kunnen direct al flink besparen. Als bijvoorbeeld een commentator of voice-over de beelden in de video al uitgebreid beschrijft, dan is een apart audiodescriptiespoor niet meer nodig. Het is daarom raadzaam en kostenbesparend om de toegankelijkheid direct bij de opname mee te nemen of daarover vooraf advies in te winnen.

Overheidsfilmpjes die via Youtube of andere videodiensten worden aangeboden moeten ook aan de richtlijn voldoen. Het aanleveren van een teksttranscriptie van de video zoals dat nu nog veel gebeurt, is niet voldoende en leidt bijvoorbeeld tot afkeuring voor de Webrichtlijnen en het Waarmerk drempelvrij.nl.

Internationale richtlijnen

De afspraken, die verplicht zijn voor Nederlandse overheidsorganisaties, komen uit de internationaal opgestelde W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG ). Conform het Rijksbesluit uit 2006 zal ook de nieuwste versie van die internationale richtlijnen integraal worden overgenomen in de nieuw te ontwikkelen Nederlandse Webrichtlijnen.

Meer informatie op de website: www.toegankelijkevideo.nl.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief