Terug naar nieuwsoverzicht

Netwerkbijeenkomst 23 januari 2015

Op 23 januari 2015 vond de feestelijke netwerkbijeenkomst plaats. Dit ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting drempelvrij.nl. Jacobine Geel was de dagvoorzitter van de bijeenkomst. Deze werd bijgewoond door vertegenwoordigers van stakeholders, belangenorganisaties, overheid, bedrijfsleven en betrokkenen.

Tijdens de voorstelronde werd door aanwezigen onder andere het belang van samenwerking genoemd.

Stilstaand beeld uit video van Janine-Jongepier-Stelt-zich-voor

Download deze video

Verschillende sprekers gaven hun visie op de toekomst van digitale toegankelijkheid in Nederland:

Recht op digitale participatie

In 2015 wordt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland geratificeerd. Dick Houtzager, lid van het College voor de Rechten van de Mens, vertelde over de mogelijkheden die dit biedt op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Meer informatie:

Stilstaand beeld uit video van Dick-Houtzager-Opleiding

Download deze video

Stilstaand beeld uit video van Dick-Houtzager-Webbouwers

Download deze video

Presentatie van Dick Houtzager, Recht op digitale participatie.

Burgertoets en manifest Digitale toegankelijkheid 2020

Matt Poelmans, vicevoorzitter van Stichting drempelvrij.nl, sprak over de verbreding van de strategie van de Stichting om aantoonbaar digitale toegankelijkheid te bevorderen. Een onderdeel daarvan is de Burgertoets, waarmee burgers niet alleen toegankelijkheidsproblemen kunnen melden, maar ook goede voorbeelden kunnen geven.

Een ander onderdeel is het manifest Digitale toegankelijkheid 2020, waarmee de Stichting concrete stappen voorstelt om digitale toegankelijkheid te realiseren.

Meer informatie:

Stilstaand beeld uit video van Matt-Poelman-Burgertoetstool

Download deze video


Presentatie van Matt Poelmans, 10 jaar digitale toegankelijkheid.

Het belang van toegankelijk gebruiksvriendelijk digitaal educatief Lesmateriaal

In 2013 zijn in het kader van het EDDA-project richtlijnen voor digitaal educatief lesmateriaal vastgesteld: de DEduLes-richtlijnen. Deze richtlijnen vormen de basis voor het platform Elify, waarin gebruiksvriendelijke en toegankelijke leermiddelen een plaats kunnen krijgen. Marijke van Grafhorst, ambtelijk secretaris van de Stichting drempelvrij.nl, vertelde wat het platform inhoudt.

Afbeelding Netwerkbijeenkomst drempelvrij.nl op 23 februari

Meer informatie:

Presentatie van Marijke van Grafhorst, Belang van toegankelijk gebruiksvriendelijk digitaal educatief lesmateriaal

Het aantoonbaar toepassen van digitale toegankelijkheid

Eddy Dekkers van Flincl houdt een pleidooi voor samenwerking. Alleen door een bundeling van de gezamenlijke expertise en invloed kan aantoonbare digitale toegankelijkheid worden bereikt.

Meer informatie:

Stilstaand beeld uit video van Eddy-Dekkers-Reisbureau

Download deze video


Presentatie van Eddy Dekkers, Het aantoonbaar toepassen van digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid 2020

Tijdens de afsluitende discussie werd gesproken over de mogelijkheden om de aantoonbare digitale toegankelijkheid te vergroten. De vraag is, wat we anders kunnen doen dan de laatste 10 jaar. Bewustwording werd daarbij genoemd als een van de belangrijkste onderdelen.

Hierbij kwamen de volgende speerpunten naar voren:

 1. De belangenorganisatie en burgers die meedoen aan de burgertool kunnen de ‘luis in de pels’ zijn en zo toegankelijkheid afdwingen. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor ervaringsdeskundigen. 
  Stilstaand beeld uit video van Jan-Troost-Schaamrood-op-de-kaken

  Download deze video

 2. Door een platform drempelvrij te vormen en jaarlijks samen te komen, kan expertise en invloed worden gebundeld. Een verbreding met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van gemeenten is gewenst.
 3. Het manifest is een startpunt, een middel ook voor lokale vertegenwoordigers om mee op de deur van gemeenten te kloppen. Belangrijk is, dat het manifest breed gedragen wordt. Voor 1 maart 2015 vindt een vervolggesprek plaats over de tekst van het manifest Digitale toegankelijkheid 2020, dat daarna wordt vastgesteld en online geplaatst ter ondertekening.
 4. Onderzoek of er een SIRE-campagne kan worden gestart om bewustwording rond digitale toegankelijkheid te vergroten.
  Stilstaand beeld uit video van Jacobine-Geel-SIRE

  Download deze video

 5. Het inrichten van een simulatielab, waar iedere website-eigenaar kan ervaren wat het betekent om een website te bezoeken met behulp van een brailleleesregel, met motorische beperkingen of een gehoorstoornis.
  Stilstaand beeld uit video van Marijke-en-Frans-Experience-Lab

  Download deze video

 6. Duidelijk maken dat digitale toegankelijkheid niet alleen belangrijk is voor mensen met een beperking, maar voor iedereen.

Met deze aandachtspunten en afspraken is er een gezamenlijke agenda om de digitale toegankelijkheid in Nederland te realiseren.

 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief