Terug naar nieuwsoverzicht

Minister Plasterk neemt toegankelijkheid van websites op in wetgeving

Het College voor de Rechten van de Mens heeft door drempelvrij.nl een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van gemeentewebsites. Op 20 mei 2015 heeft in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaatsgevonden waar dit onderzoek aan de orde is geweest. Minister Plasterk heeft wetgeving aangekondigd als stok achter de deur.

Onderzoek

In het onderzoek is vastgesteld dat van de 393 onderzochte gemeentelijke websites, 7% voldoet aan de toegankelijkheidsstandaarden, 60% in een verklaring aangeeft te werken aan de toegankelijkheid en 33% van de gemeenten geen verklaring en geen toegankelijke website heeft.

Naar aanleiding van Kamervragen over het onderzoek geeft Minister Plasterk als antwoord: “Ik herken wel dat 60% van de gemeenten actief werkt aan de toegankelijkheid van hun website. Dat blijkt ook uit het register dat ik heb gemaakt. Als ik "ik" zeg, bedoel ik "wij", en als ik "wij" zeg bedoel ik "zij", de mensen van BZK; laten we het zo afspreken. Wij hebben het register gemaakt op webrichtlijnen.nl. De gemeenten passen de webrichtlijnen toe. Het Nederlandse model is overgenomen in een concept-Europese richtlijn voor toegankelijke overheidswebsites. Men heeft dus waardering voor de manier waarop we dit doen. Er is vooruitgang geboekt. Toch ben ik het wel eens met het college dat veel gemeenten meer zouden moeten doen. Ik wil een stok achter de deur hebben. Daarom neem ik in het voorgenomen wetsvoorstel over de GDI een verplichting op om de websites toegankelijk te maken. Het wetsvoorstel gaat volgend jaar spelen. Het is een stok achter de deur, want het liefst heb ik dat al zo veel mogelijk voordien is gedaan. In dit wetgevingstraject blijf ik in overleg met het college, onder andere over de resultaten die dit jaar op dit punt worden geboekt.”

Voor het volledige concept-verslag van het Algemeen Overleg: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2015D20740

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief