Terug naar nieuwsoverzicht

Minister erkent urgentie maar maakt dit weinig concreet

Op 8 maart is de brief openbaar gemaakt die minister Donner van BZK op 3 maart heeft verzonden aan de Tweede Kamer in antwoord over de vragen naar de implementatie van de Webrichtlijnen bij de Rijksoverheid en gemeenten. Uit het antwoord blijkt, dat de minister de urgentie van implementatie onderschrijft. Versnelling en verbetering wil hij bereiken door in het bestuurlijk overleg van april afspraken te maken over extra ondersteuning en financiering, gekoppeld aan een resultaatverplichting. Verder wil de minister een onderzoek van de Europese Commissie afwachten, dat in juni van dit jaar wordt verwacht. Voorlopig gaat hij ervan uit dat ambities, afspraken en resultaatsverplichtingen sneller de implementatie effectueren dan een wetgevingstraject.

Dit was het uitgangspunt voor Drempelsweg om op 28 maart 2001 te starten met het laten ondertekenen van intentieverklaringen voor toegankelijke websites. Op 12 juli 2004 waren er 333 intentieverklaringen voor meer toegankelijke websites. Daarvan is nog geen 10% in het register van drempelvrij.nl terecht gekomen.
Dit was ook het idee in 2006, maar in 5 jaar is de wil geen wetmatigheid geworden. De urgentie en het belang zullen blijken uit de termijn waarin alle (Rijks)overheden daadwerkelijk voldoen.

U kunt de brief vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-102957.html.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief