Terug naar nieuwsoverzicht

Kinderrechtenverdrag ook van kracht in digitale wereld

Op 2 maart 2021 heeft het Kinderrechtencomité in het 25e General Comment officieel vastgelegd dat het Kinderrechtenverdrag ook in de digitale wereld geldt. In het General Comment maakt het comité ook duidelijk hoe kinderrechten in de digitale wereld het best beschermd, gerespecteerd en gerealiseerd kunnen worden.

In de algemene principes, paragraaf III, staat in artikel 9: Het recht op non-discriminatie vereist dat de staten die partij zijn bij het Verdrag ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke en effectieve toegang hebben tot de digitale omgeving op een manier die voor hen zinvol is. De Staten die partij zijn, moeten alle nodige maatregelen nemen om digitale uitsluiting tegen te gaan. Dat omvat het bieden van gratis en veilige toegang voor kinderen op speciale openbare locaties en het investeren in beleid en programma's die de betaalbare toegang van alle kinderen tot en deskundig gebruik van digitale technologieën in onderwijsomgevingen, gemeenschappen en gezinnen ondersteunen.

Voor kinderen met beperkingen, paragraaf IX, wordt het belang van digitale toegankelijkheid onderstreept in artikel 91: Staten die partij zijn, moeten technologische innovaties bevorderen die voldoen aan de behoeften van kinderen met verschillende soorten handicaps en ervoor zorgen dat digitale producten en diensten zijn ontworpen voor universele toegankelijkheid, zodat ze door alle kinderen zonder uitzondering en zonder aanpassing kunnen worden gebruikt. Kinderen met een handicap moeten worden betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid, producten en diensten die van invloed zijn op de verwezenlijking van hun rechten in de digitale omgeving.

Het belang van digitale toegankelijkheid komt ook naar voren bij het recht op onderwijs, met name in artikel 101.

Meer informatie over het 25e General Comment: kinderrechten.nl
Download het 25e General Comment via de UN Treaty Body Database

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief