Terug naar nieuwsoverzicht

i-NUP

Rijk en overheden ontvouwen in de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid, i-NUP,  hun plannen om de e-dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen te realiseren. Het i-NUP is de voorzetting van het NUP.  Bij de resultaten van het NUP over de afgelopen twee jaar staat dat voor de Webrichtlijnen een beperkte voortgang is geboekt. En dat bestaande praktijkvoorbeelden aantonen dat voldoen aan de Webrichtlijnen haalbaar is.

In de agenda van het i-NUP wordt onder andere de resultaatsverplichting tot 2015 genoemd: alle gemeenten moeten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan minimale eisen van Webrichtlijnen (waarmerk drempelvrij.nl zonder ster); op 1 januari 2015 moet hun website volledig toegankelijk zijn (3 sterren waarmerk drempelvrij.nl). Als de resultaatsverplichting niet wordt gerealiseerd, wordt de verplichting via een algemene maatregel van bestuur aan gemeenten opgelegd.

Meer info over overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Een samenvatting van het rapport vindt u in de brochure ‘Eén digitale overheid: betere service, meer gemak' (PDF, 2,2MB) (Om dit document te openen hebt u Adobe Reader nodig). De brochure is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers van overheden en andere belangstellenden.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief