Terug naar nieuwsoverzicht

Helft nieuwe gemeentewebsites ontoegankelijk

Blinden en slechtzienden kunnen geen aangifte doen op politie.nl

Bij veel websites van gemeenten en Zelfstandige Bestuursorganisaties (ZBO's) is het droevig gesteld met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Van de 23 gemeenten die vanaf 1 juli 2011 een nieuwe website hebben, voldoen er 12 niet aan de minimale toegankelijkheidseisen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Bij de een is de gemeentegids alleen met de muis bedienbaar, bij de ander hebben filmpjes geen ondertiteling, of kan de afvalkalender niet worden gevonden.

Slecht gesteld is het ook met formulieren op veel sites van Zelfstandige Bestuursorganen. Op politie.nl kunnen mensen die geen muis kunnen gebruiken digitaal geen aangifte doen. Op uwv.nl kunnen formulieren zoals het Ingebrekestellingsformulier niet door visueel gehandicapten worden ingevuld.

De overheid vindt dat alle burgers mee moeten kunnen doen in de digitale samenleving. Door de grote bezuinigingen dwingen organisaties de burgers zoveel mogelijk via internet zaken met hen te doen. Dan moet dat digitale kanaal wel toegankelijk zijn.

Het wrange is dat deze problemen zijn op te lossen door drie maatregelen te nemen:

  • Ten eerste, kies een webbouwer die aangetoond heeft drempelvrij te kunnen bouwen.
  • Ten tweede, betaal hem pas als hij het logo van dit waarmerk overhandigt.
  • Ten derde, richt als organisatie je documentenstroom zo in, dat de definitieve versies op papier en op internet toegankelijk zijn voor iedereen. 

De toegankelijkheid van gemeentesites is op 1 maart in de Tweede Kamer aan de orde in de Commissie Binnenlandse Zaken. De hartenkreet vanuit de mensen met een internetbeperking is: minister neem sancties als de toegankelijkheid van gemeenten en ZBO's niet verbetert.

Links

Meer informatie

Toegang tot informatie op internet is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Webbouwers, ontwerpers en redacteuren moeten bij het maken van een website rekening houden met (internationale) standaarden om ervoor te zorgen dat iedereen, ook mensen met een functiebeperking, toegang heeft tot online informatie. Om de toegankelijkheid van een website te controleren, bestaat er in Nederland het Waarmerk drempelvrij.nl dat een-op-een aansluit op die internationale richtlijnen.

Dit Waarmerk heeft net als een zwemdiploma verschillende niveaus: van minimale toegankelijkheid (zwemdiploma A) tot de Webrichtlijnen van de overheid (reddingszwemmen). Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat mensen met een visuele handicap informatie uit een afbeelding kunnen waarnemen, kan men een tekstuele beschrijving meegeven aan een afbeelding. Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken, moeten links met het toetsenbord te activeren zijn. Doven en slechthorenden hebben ondertiteling van filmpjes nodig.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief