Terug naar nieuwsoverzicht

Gemeentesite van Krimpen aan den IJssel bekroond met drie sterren

Goed nieuws over Webrichtlijnen! De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een van de eerste gemeentesites die op basis van officieel onafhankelijk onderzoek aantoonbaar voldoet aan de Webrichtlijnen. De gemeente heeft met het behalen van het waarmerk aangetoond dat invoering van Webrichtlijnen een haalbare zaak is en niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit of vindbaarheid van de website. Integendeel; een betere vindbaarheid is één van de directe voordelen van implementatie van Webrichtlijnen.

Michiel Groeneveld is als webmaster betrokken geweest bij de implementatie van de Webrichtlijnen op de website Krimpen aan den IJssel. Over het verloop zegt hij:

Bij de start van de bouw van de nieuwe website is er een keuze gemaakt om een goede basissite te ontwikkelen die gebaseerd is op standaarden en voldoet aan het normdocument. Zonder deze basis is het niet mogelijk om goede dienstverlening te bieden. Na deze fase zijn we klaar om verdere ontwikkelingen op het gebied van interactie en dienstverlening in gang te zetten. Het was niet gemakkelijk om te voldoen aan alle punten uit het normdocument. Maar met goede samenwerking van de vormgever, websitebouwer Communited en andere betrokkenen zijn we er met elkaar toch in geslaagd. Samen hebben we een mooi resultaat bereikt. Op naar de volgende fase.

De gemeente Krimpen aan den IJssel voldoet met het behaalde resultaat aan de afspraken over Webrichtlijnen uit het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP), dat getekend is in december 2008. In het NUP, een convenant tussen de diverse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), is afgesproken dat alle overheidssites per eind 2010 aan de Webrichtlijnen voldoen. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft vanaf nu een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten die nog aan de NUP afspraken moeten voldoen.

Op dit moment voldoet een aantal gemeentesites al wel voor een deel aan de Webrichtlijnen, voldoende voor het behalen van een groen logo met één ster. Maar voor een optimale toegankelijkheid, vindbaarheid, beheerbaarheid en duurzaamheid dient de site te voldoen aan alle Webrichtlijnen. Wat een Michelinster is voor een restaurant, is het groene logo met drie sterren voor de Webrichtlijnen: het staat garant voor optimale kwaliteit en toegankelijkheid. De websites worden jaarlijks opnieuw gekeurd door de inspectie-instelling.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief