Terug naar nieuwsoverzicht

Feit of fictie: alle websites van de overheid eind 2012 toegankelijk!

Alle websites van de rijksoverheid en zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) moeten eind 2012 aan de Webrichtlijnen voldoen. Websites van gemeenten moeten eind 2012 aan de minimale toegankelijkheidseisen voldoen. Als in zomer 2012 blijkt dat de gemeenten deze deadline niet halen, stelt de minister een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op om gemeenten te verplichten. Deze AMvB kan per 1 januari 2013 van kracht zijn. 
Dit heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het Algemeen Overleg van 1 maart 2012 toegezegd aan de leden van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. De minister wil geen nieuwe regeling, maar daadkrachtig sturen op resultaten op grond van de gemaakte afspraken in het i-NUP.

De leden van de vaste Kamercommissie hebben aangegeven geen genoegen te nemen met intenties en beloften. Daarbij benadrukte mevrouw Van der Burg (VVD) dat de ZBO’s toegankelijk moeten zijn voor mensen die juist digitaal alles moeten regelen op het moment dat ze een uitkering krijgen. Op de vraag van mevrouw Hachchi (D66) aan minister Spies wat haar verwachting is over het behalen van de genoemde deadlines, heeft de minister aangegeven dat zij ervan uitgaat dat alle betrokken partijen de intentie hebben om de gemaakte afspraken na te komen.

De vraag is, waarop zij haar verwachtingen baseert. Want tot op de huidige dag zijn de afspraken keer op keer niet nagekomen en is de toegankelijkheid van de websites niet gerealiseerd. De minister heeft de aangedragen ideeën van de leden van de vaste Kamercommissie en de experts niet overgenomen. In een tijd van bezuinigingen is het een goed idee om gezamenlijk één toegankelijk websitesysteem te bouwen waarin iedere gemeente een eigen logo, kleur en informatie kan plaatsen. Daarmee voorkom je dat iedere gemeente een eigen websitesysteem moet laten bouwen. De Rijksoverheid toont zelf aan hoe goed dit functioneert met www. rijksoverheid.nl. Bovendien lukt het niet zonder een intensieve begeleidingscampagne.

Meer informatie over de Webrichtlijnen op www.drempelvrij.nl en over het Algemeen Overleg van 1 maart jl. op http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/biza/verslagen.jsp.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief