Terug naar nieuwsoverzicht

Evaluatiedocument Webrichtlijnen versie 2 in Betaversie gereed

Vanuit de normcommissie – De normcommissie heeft de afgelopen periode intensief gewerkt aan het tot stand brengen van het evaluatiedocument voor Webrichtlijnen versie 2. Dit document beschrijft hoe een website moet worden geëvalueerd om te kunnen nagaan of die voldoet aan Webrichtlijnen versie 2. Doel is een zo betrouwbaar mogelijke uitspraak te kunnen doen over de mate waarin een website of deel van een website in overeenstemming is met de internationale toegankelijkheidseisen (WCAG 2.0), of voldoet aan de meer uitgebreide set kwaliteitscriteria: Webrichtlijnen versie 2.

In de normcommissievergadering van 15 maart 2012 is de Betaversie van het evaluatiedocument Webrichtlijnen versie 2 vastgesteld. Nu dit document in de Betaversie gereed is, start de fase waarin door de inspectie-instellingen een testrun/referentie-implementatie wordt uitgevoerd. Het doel hiervan is onder andere om vast te stellen of de evaluatiemethode leidt tot eenduidige vaststelling van de scope en de steekproef, of de foutmarge van 10% moet worden bijgesteld en welke vragen er tijdens het inspectieproces bovenkomen. Kortom: de evaluatiemethode zelf wordt getest. 

De opdracht voor de testrun van een website door drie inspectie-instellingen wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt. Deze opdracht zal na verstrekking een doorlooptijd van zes weken hebben. Op grond van de resultaten en bevindingen wordt het evaluatiedocument Webrichtlijnen versie 2 vastgesteld.
De verwachting is dat het medio juli technisch mogelijk is om websites voor Webrichtlijnen versie 2 inspecties aan te bieden. In verband met het ontwikkelen van andere documenten die nodig zijn voor het inspectieproces kunnen de inspectie-instellingen vanaf najaar 2012 de Webrichtlijnen versie 2 toepassen en kunnen websites erop geïnspecteerd en van een drempelvrij logo voorzien worden.

De datum tot formele invoering voor de bv Nederland, in het bijzonder voor de overheden, is echter nog niet formeel vastgesteld. Daartoe dient de overheid een besluit te nemen over het compliance niveau en de termijn waarop zij dit verplicht wil stellen, gerelateerd aan het Rijksbesluit en de i-NUP. Het bestuur van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft besloten om het evaluatiedocument Webrichtlijnen versie 2 niet te publiceren hangende de besluitvorming over het compliance niveau en over het proces om de toegankelijkheid te realiseren.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief