Terug naar nieuwsoverzicht

Europees Parlement neemt belangrijk besluit op weg naar inclusief digitaal Europa

Op 26 oktober 2016 is de eerste EU-brede Richtlijn om websites en apps van de publieke sector toegankelijk te maken formeel goedgekeurd door het Europees Parlement.

Vicevoorzitter van de Commissie Andrus Ansip en Günther Oettinger, commissaris voor digitale economie en samenleving, zijn blij met dit besluit. ‘Iedereen zou moeten profiteren van de mogelijkheden van internet en volledig participeren in de digitale samenleving’, zeggen ze. ‘De goedkeuring van de Richtlijn is een belangrijke stap in de goede richting. Nieuwe richtlijnen zorgen voor een gemakkelijker toegang en gebruik van websites en mobiele apps van publieke diensten voor mensen met beperkingen – met name blinde, dove en slechthorende personen.’

Zij zien de goedkeuring door het Europees Parlement als onderdeel van het proces om te komen tot een inclusieve EU. Zij zullen de Europese Standaardisatie Organisaties vragen om snel de geharmoniseerde standaard te ontwikkelen voor de toegankelijkheidseisen voor de Richtlijn.

Meer informatie: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3549_en.htm

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief