Terug naar nieuwsoverzicht

European Accessibility Act gepubliceerd

Op 7 juni 2019 is Richtlijn 2019/882 over de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten, de European Accessibility Act, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Twintig dagen na de publicatie, op 27 juni 2019, begint de periode van 3 jaar waarin de nationale regeringen de Richtlijn moeten ‘vertalen’ in nationale wetgeving.

Afbeelding van het logo van de Europese Raad

De Richtlijn, die in april 2019 is aangenomen door het Europees Parlement en de Raad, is een historische overeenkomst die nieuwe EU-wijde minimumeisen verplicht stelt voor een aantal producten en diensten. Het is een belangrijke stap in de weg naar een Europese Unie die volledig toegankelijk is voor mensen met beperkingen. Geschat wordt dat meer dan 80 miljoen mensen met beperkingen in de Europese Unie baat hebben bij de nieuwe wetgeving. Ook voor ouderen zal deze Richtlijn een groot verschil gaan maken.

Onder de Richtlijn vallen producten die na 28 juni 2025 in de handel worden gebracht, onder andere computersystemen, betaal- en incheckautomaten en e-readers. Bij de diensten gaat het onder andere over diensten die na 28 juni 2025 aan consumenten worden verleend met betrekking tot communicatie, audiovisuele media, passagiersvervoer, banken en online winkels.

Lees Richtlijn 2019/882 op eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.NLD&toc=OJ:L:2019:151:TOC
Bekijk het filmpje over het belang van de Richtlijn op www.youtube.com/watch?v=n3Cl7S0ApW8

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief