Terug naar nieuwsoverzicht

Drempelvrij 2 waarmerkregeling bevordert aantoonbare toegankelijkheid

Sinds 2005 voert de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl samen met de overheid de Kwaliteitsregeling Webrichtlijnen (WR1) uit. De afgelopen anderhalf jaar heeft de stichting met de overheid en binnen eigen geledingen overleg gevoerd over aanpassing van deze regeling. Aanleiding zijn de recente veranderde opstelling van de overheid ten opzichte van toegankelijkheid en de behoefte van de stichting om de regeling te vereenvoudigen en de eigen organisatie te professionaliseren.

Ter gelegenheid van de introductie van het waarmerk voor WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2 heeft het bestuur plannen gemaakt door verbetering in het inhoudelijk proces (normering, toetsing, klachtafhandeling) en het organisatorische proces (administratie, financiering, communicatie). Doel daarvan is het blijvend bevorderen van aantoonbaar toegankelijk internet voor iedereen.

Bij de uitwerking is gebleken dat de leden van normcommissie deze toekomstplannen niet onderschrijven en zijn afgetreden. Het bestuur betreurt dat maar acht de consequentie onontkoombaar. Het vertrek van de leden van de normcommissie heeft deze reorganisatie in een stroomversnelling gebracht.

Het bestuur heeft maatregelen getroffen zodat de lopende werkzaamheden ongestoord voortgang kunnen vinden en de veranderingen zorgvuldig worden ingevoerd. De reorganisatie zal in de tweede helft van 2013 zijn afgerond.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief