Terug naar nieuwsoverzicht

Digitale toegankelijkheid onderdeel programma 'Onbeperkt meedoen!'

Op 13 juni 2018 heeft minister De Jonge van VWS namens de andere leden van het kabinet het programma ‘Onbeperkt meedoen! – Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het doel van het programma is, dat de 2 miljoen mensen met een beperking in Nederland net als ieder ander kunnen meedoen aan de samenleving. Het kabinet wil dit bereiken door maatregelen die moeten zorgen voor minder drempels in het leven van mensen met een beperking.

Het programma bestaat uit actielijnen op zeven terreinen. In twee actielijnen wordt expliciet aandacht besteedt aan digitale toegankelijkheid:

  • Participatie & toegankelijkheid - Vergroten aantal toegankelijke websites portals en apps:
    Het kabinet wil dat mensen met een beperking zelf en zonder hulp afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld in de zorg, en dat zij gemakkelijker zelfstandig online kunnen shoppen. (Semi)-overheidspartijen worden daarmee verplicht stapsgewijs aan toegankelijkheidseisen te voldoen. Ze moeten hierover een toegankelijkheidsverklaring publiceren.
    Belangrijke extra inzet is om in de zorgsector toegankelijkheid tot speerpunt te maken.
  • Rijk als organisatie - Alle overheidswebsites toegankelijk:
    Informatie vanuit de rijksoverheid is bedoeld voor alle Nederlanders. Daarom is extra van belang dat deze informatie voor iedereen toegankelijk is. Toegankelijkheid van overheidsinformatie en communicatie heeft al de aandacht, maar het kabinet wil hier de komende jaren extra op inzetten. Het ministerie van BZK monitort de naleving van de toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites. Verder zullen in rijksoverheidsopdrachten bij de inkoop van digitale middelen en producten (zoals websites en apps) de toegankelijkheidseisen scherp worden afgesproken.

Op beide plaatsen wordt verwezen naar het Besluit digitale toegankelijkheid.

Meer informatie - Brief regering, Programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen!, Samenvatting Programma Nederland en het VN-verdrag Handicap: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z11290&did=2018D33774

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief