Terug naar nieuwsoverzicht

Digitale dienstverlening gemeenten nog steeds onder de maat

Viziris en CG-Raad hebben onderzoek naar digitale toegankelijkheid laten uitvoeren onder inwoners van 58 willekeurige gemeenten. Specifieke dienstverlening aan de burger maar ook andere praktische informatie bleek slecht vindbaar of niet bruikbaar. En dat terwijl de meerderheid van de respondenten wel ervaring had met het gebruik van internet. De conclusie is dan ook dat de dienstverlening via het internet nog altijd te kort schiet.

Het onderzoek, in de vorm van een digitale enquête, is uitgevoerd in de periode januari-februari 2012. Deelnemers aan het onderzoek kregen een aantal opdrachten: Informatie opzoeken over het ophalen van groenafval en het vinden van informatie over en het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart. Meer dan 50% van de respondenten was niet in staat om de gevraagde informatie eenvoudig op de website van zijn of haar gemeente te raadplegen. 29% kon deze informatie zelfs helemaal niet vinden. 58% lukte het niet om online de gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen.

Van de respondenten gaf 36% aan een beperking te hebben. 58% was blind of slechtziend, 14% had een handbeperking en 19% had meer dan één beperking. De meerderheid van deze doelgroep (55%) gaf aan ervaring te hebben met het lezen, zoeken en winkelen op internet. Opvallend was dat de respondenten bij de drie gemeenten in het onderzoek die in het bezit zijn van een Waarmerk drempelvrij.nl certificaat (Leiden, Breda en Den Haag) geen problemen hebben ondervonden bij zoeken of invullen van informatie.

Eerder deed Stichting Accessibility onderzoek naar de toegankelijkheid van websites van gemeenten. Daaruit bleek dat 92% van de websites niet voldeed aan de richtlijnen voor minimale toegankelijkheid. 

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien wat dit in de praktijk betekent voor gebruikers: burgers met en zonder beperking kunnen niet overweg met verreweg de meeste websites van gemeenten. Met de verdergaande digitalisering van de dienstverlening van de overheid ziet de CG-Raad dit als een groot probleem.

In 2008 zijn er tussen de diverse overheden afspraken gemaakt om in 2010 aan de Webrichtlijnen te gaan voldoen. Hierin zijn eisen voor toegankelijkheid van websites vastgelegd. Het voldoen aan de Webrichtlijnen wordt aangetoond met een Waarmerk drempelvrij.nl certificaat. De Minister van BZK heeft aangegeven met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te komen als niet op korte termijn wordt voldaan aan de richtlijnen.

De CG-Raad pleit er voor om bij de bouw van elke nieuwe website van de overheid, in het bijzonder die van gemeenten, het behalen van een Waarmerk drempelvrij.nl certificaat verplicht te stellen. Het zou daarnaast goed zijn als gemeenten, naar model van de Rijksoverheid, alle websites op eenzelfde wijze zouden presenteren. Dat zorgt voor een eenduidige presentatie naar de burger en scheelt naar verwachting enorm in de ontwikkelkosten.

Voor meer informatie: r.vanhouten@viziris.nl

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief