Terug naar nieuwsoverzicht

Denk mee over de nieuwe versie van Webrichtlijnen - publieke review van start gegaan

Op maandag 19 juli 2010 is de publieke review van Webrichtlijnen versie 2 van start gegaan. Tijdens de publieke review kan iedereen zijn of haar mening geven over de nieuwe conceptversie van de Webrichtlijnen.

De tweede versie van de Webrichtlijnen houdt onder andere meer rekening met web 2.0-toepassingen en de gewijzigde internationale standaarden op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit. De Webrichtlijnen zijn in het leven geroepen om (overheids)websites toegankelijker en kwalitatief beter te maken.

Tijd voor een nieuwe versie

Na vijf jaar is het tijd voor een nieuwe versie van de Webrichtlijnen. De directe aanleiding voor de nieuwe versie zijn de wijzigingen in de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van websites (van WCAG 1 naar WCAG 2). Bij de nieuwe versie wordt ook gekeken hoe de bruikbaarheid en toepasbaarheid voor zowel de gebruikers, de webeigenaren als de webbouwers kan worden vergroot.

Voordelen van de Webrichtlijnen

Voordelen van het voldoen aan de Webrichtlijnen zijn onder meer betere vindbaarheid in zoekmachines, grotere toegankelijkheid voor visueel beperkten en de websites zijn goed bezoeken vanaf vrijwel alle mobiele apparaten zoals mobieltjes en zakcomputers.

Voor wie zijn de Webrichtlijnen verplicht?

Webrichtlijnen zijn in de vorm van het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites sinds 2006 verplicht voor de rijksoverheid. Met de ondertekening van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) gelden de Webrichtlijnen ook voor lagere overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Op de site www.webrichtlijnen.nl/monitor is te zien hoe overheidswebsites scoren op implementatie van de Webrichtlijnen.

Wie kan er meedoen aan de review?

De publieke review is gericht op een brede doelgroep. Iedereen die affiniteit heeft met Webrichtlijnen kan tijdens de publieke review tot en met 13 september 2010 een reactie geven op (onderdelen van) de Webrichtlijnen. Heeft u te maken met (publieke) websites, werkt u met Webrichtlijnen, en ziet u mogelijkheden tot verbetering, laat het dan vooral weten!

Vanaf 19 juli is de site http://review.wrv2.nl online. Op deze site kunt u informatie vinden over de publieke review en is een reviewformulier te downloaden. Na sluiting van de termijn worden de ontvangen reviews geïnventariseerd. Inzenders krijgen uiterlijk 1 november 2010, zo mogelijk eerder, een terugkoppeling over de verwerking van de reactie(s).

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl nodigen iedereen uit om mee te werken aan de ontwikkeling van de tweede versie van de Webrichtlijnen.

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief