Terug naar nieuwsoverzicht

Demissionair Staatssecretaris Bijleveld houdt vast aan de overeenkomst NUP: de websites moeten aan belangrijke eisen van de e-toegankelijkheid voldoen voor 1 januari 2011

Op 10 maart jl. vond een Algemeen Overleg (AO) plaats van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met demissionair Staatssecretaris Bijleveld. In dit AO was onder andere de voortgang van het NUP, waaronder de Webrichtlijnen geagendeerd. Door alle kamerleden die het woord voerden, werd nadrukkelijk ingegaan op het onderwerp toegankelijkheid van de websites van gemeenten, mede naar aanleiding van de aanbieding een dag eerder van de Accessibility Monitor 2010 aan deze commissie door Viziris, CG-Raad en Bartiméus.

In de beantwoording van de vragen heeft de Staatssecretaris met de leden van de Vaste Kamercommissie afgesproken dat:

  • er op korte termijn een plenair debat in de Tweede Kamer plaatsvindt over de voortgang Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid, in het bijzonder over de internettoegankelijkheid;
  • zij op korte termijn in overleg treedt met de belangenorganisaties die de Accessibility Monitor en de reactie hebben geschreven (Viziris, CG-Raad, Bartiméus, Stichting Accessibility en drempelvrij.nl);
  • zij een minimumpakket formuleert binnen de doelstellingen van het NUP zodat aan de belangrijkste eisen van de Toegankelijkheid wordt voldaan voor 01-01-2011;
  • zij in een aparte brief aan de Tweede Kamer rapporteert over de Webrichtlijnen en de aanpassing van de Quickscan;
  • zij in mei 2010 de resultaten omtrent toezicht en regeldruk rapporteert;
  • het beheer van de regelingen wordt ondergebracht bij Logius (het voormalige GBO.Overheid);
  • zij in de campagne '5 beloften aan de burger' en de telefonische benadering van de gemeenten het punt van de indienvereisten extra aandacht zal geven.
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief