Terug naar nieuwsoverzicht

De burger gaat digitaal: aanbevelingen ombudsman

In zijn Visiebrief digitale overheid van 23 mei 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat burgers in 2017 al hun zaken via internet moeten kunnen regelen. Hoe wordt daarbij rekening gehouden met de belangen van burgers?

De Nationale ombudsman heeft daarnaar een onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met TROS Radar. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport ‘De burger gaat digitaal’.

In het onderzoek stonden de volgende thema’s centraal:

  • de voordelen van digitale dienstverlening
  • de toegang tot de digitale overheid
  • herstelmogelijkheden bij een vergissing of fout
  • vertrouwen in de veiligheid

De digitale diensten van de overheid bieden de burgers veel voordelen. Ze kunnen 24 uur per dag terecht en op hun eigen tijd bepaalde zaken regelen. Maar die voordelen gelden niet voor iedereen.
Uit zijn rapport blijkt namelijk dat een grote groep burgers niet zomaar mee kan met de digitale ontwikkelingen. Het gaat daarbij om ouderen en laaggeletterden, die niet computervaardig zijn of moeite hebben de informatie te begrijpen. Zij hebben behoefte aan ondersteuning en kunnen niet (meer) zelfstandig hun overheidszaken regelen.

Stichting Waarmerk drempelvrij.nl is het dan ook zeer eens met de aanbeveling ‘Zorg dat de overheid voor iedereen toegankelijk blijft’!

Lees het rapport op www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/12/09/de-burger-gaat-digitaal/de-burger-gaat-digitaal.pdf.

Meer informatie: http://www.trosradar.nl/sites/testpanel/testpanellaatste-uitslagen/uitslag/article/enquete-digitale-overheid-zelf-bepalen-op-welke-manier-je-contact-opneemt/

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief