Terug naar nieuwsoverzicht

DDAI: het startpunt voor digitale toegankelijkheid!

In Nederland heeft iedereen het recht om mee te kunnen doen in de samenleving. Dus ook ouderen en mensen met een beperking. Niet alleen gebouwen moeten voor alle mensen toegankelijk zijn; dat geldt ook voor websites en apps. Om de digitale toegankelijkheid en kwaliteit van websites en apps te bevorderen, heeft Stichting drempelvrij.nl samen met Cardan DDAI gelanceerd: Dutch Digital Accessibility Index.

Afbeelding van het logo van Dutch Digital Accessibility Index - DDAI

Iedereen moet websites, apps en online documenten kunnen gebruiken.Ook ouderen en mensen met een functiebeperking, zoals mensen die doof of slechthorend, slechtziend, (kleuren)blind zijn, mensen met verstandelijke of fysieke beperking, mensen met dyslexie, laaggeletterden. Helaas is dit nu nog niet het geval. Als websites en apps niet toegankelijk zijn gebouwd, hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite om gebruik te maken van digitale dienstverlening via apps en websites.

Dutch Digital Accessibility Index (DDAI)

Voor het bouwen van toegankelijke websites en apps zijn vakmensen nodig die kennis hebben van de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid: de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). En die deze kennis ook kunnen toepassen! De richtlijnen zorgen ervoor dat digitale dienstverleners op uniforme wijze werken, waarmee kwaliteit, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van deze websites en apps verbetert.
Om opdrachtgevers en aanbieders van toegankelijke digitale diensten en producten aan elkaar te koppelen, is Dutch Digital Accessibility Index, DDAI, gelanceerd. Hierin kunnen digitale dienstverleners zich registreren die aantoonbaar toegankelijke producten hebben opgeleverd en adequate kennis hebben van de laatste toegankelijkheidsrichtlijnen. Aanbieders die wel de juiste kennis hebben, maar nog geen portfolio hebben opgebouwd, kunnen als aspirant-lid worden opgenomen.

Naast de functie van matchmaking heeft de website van DDAI een online databank voor digitale toegankelijkheid. Op www.ddai.nl staat onder andere het laatste nieuws over digitale toegankelijkheid, de wet- en regelgeving, een activiteitenagenda en aanbieders van trainingen en opleidingen digitale toegankelijkheid. Zo blijven bedrijven, organisaties en aanbieders die geregistreerd staan in het DDAI register up-to-date.

Waarom investeren in digitale toegankelijkheid?

Naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals is vastgelegd in de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en het Besluit digitale toegankelijkheid overheid, laten (semi)overheden en bedrijven zien dat zij al hun bezoekers serieus nemen. Met een toegankelijke website bereiken zij veel meer burgers en consumenten: investeren in een toegankelijke website levert dus meer rendement op. Bovendien zit de code van een website of app die voldoet aan de WCAG gewoon goed in elkaar. Ze werken snel in alle browsers, op alle platforms en apparaten en zijn goed te vinden door online zoekmachines. Maar het belangrijkste is: (semi)overheden en bedrijven hebben meer tevreden bezoekers, die moeiteloos gebruik kunnen maken van hun digitale dienstverlening. Dit zal het vertrouwen van gebruikers vergroten. Meer dan voldoende redenen om er direct mee aan de slag te gaan!

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief