Terug naar nieuwsoverzicht

College voor de Rechten van de Mens: aandacht voor digitale toegankelijkheid

Naar alle waarschijnlijkheid zal het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap medio 2015 worden geratificeerd door de Nederlandse overheid. Het College voor de Rechten van de Mens wordt dan de toezichthouder op de uitvoering van het verdrag.
Op 30 oktober 2014 heeft het College een bijeenkomst georganiseerd om de knelpunten en goede ervaringen en voorbeelden te inventariseren. Doel van de bijeenkomst is om te weten te komen waar het College zijn aandacht vooral op moet gaan richten.

Eén van de besproken thema’s is toegankelijke informatie. Hier is voornamelijk gesproken over digitale toegankelijkheid. Veel deelnemers aan de bijeenkomst ervaren problemen met betrekking tot de toegankelijkheid van websites en informatie die digitaal wordt doorgestuurd. Dit geldt met name voor mensen met een visuele beperking, maar ook mensen met verstandelijke beperkingen of bijvoorbeeld dyslexie hebben hier problemen mee.
Meerdere keren werden hierbij overheidswebsites genoemd. Deze zijn volgens de deelnemers vaak ontoegankelijk, teksten zijn vaak te ingewikkeld en sommige informatie wordt enkel per post opgestuurd, waardoor het voor mensen met een visuele beperking niet te lezen is.
Daarnaast gaven deelnemers aan problemen te ervaren met bepaalde apparaten, waaronder pinautomaten, touchscreens en digitale informatieschermen, zoals displays op stations en bushaltes.
Het blijkt veel tijd en moeite te kosten om toegankelijke informatie aan te vragen en te regelen. Vaak duurt het erg lang voordat informatie toegankelijk beschikbaar is.

De deelnemers noemden onder andere de volgende mogelijke oplossingen:

  • Aandacht bij opleidingen over wat toegankelijke informatie precies inhoudt.
  • In een vroeg stadium van ontwikkeling van informatietechnologieën nadenken over toegankelijkheid: dan zijn (dure) aanpassingen achteraf niet nodig en is toegankelijke informatie per direct beschikbaar.
  • Het beeld dat toegankelijke websites duur zijn, moet verdwijnen.
  • Goede ervaringen en voorbeelden, zoals het gebruik van het waarmerk drempelvrij en hulpmiddelen om digitale toegankelijkheid te vergroten, moeten benadrukt en beloond worden.

Voor alle thema’s en het totale verslag: mensenrechten.nl/verslag-bijeenkomst-leven-met-een-beperking-nederland

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief