Terug naar nieuwsoverzicht

Bijzonder toegankelijk – onafhankelijk vastgesteld!

In een artikel in InGovernment van september wordt het belang van toegankelijke overheidswebsites onderstreept. Om deze te realiseren, is samenwerking gezocht met softwareleveranciers en is een set instrumenten ontwikkeld waarmee overheden zelf kunnen checken of zij goed bezig zijn met toegankelijkheid.

Ondersteuningsinstrumenten Gewoon Toegankelijk

De instrumenten zijn, als hulpmiddel voor gemeenten, beschikbaar via ‘ Gewoon Toegankelijk’. Ze bestaan uit:

  • het Toepassingskader voor de Webrichtlijnen
  • de Monitor Gewoon Toegankelijk
  • de Toegankelijkheidsverklaring
  • de Toegankelijkheids-assistent voor redacteuren

Deze instrumenten ondersteunen gemeenten om (blijvend) te voldoen aan de Webrichtlijnen en het geven van inzicht hoe ver zij daarmee zijn.

Op ‘Gewoon Toegankelijk’ wordt uitdrukkelijk het voorbehoud aangegeven dat er geen automatische toetsinstrumenten bestaan die de toepassing van alle internationale richtlijnen voor toegankelijkheid (WCAG 2.0) volledig en juist kunnen toetsen. De uitkomst van een automatisch toetsinstrument zoals de Monitor Gewoon Toegankelijk is dus altijd een deelresultaat. Aanvullende menselijke inspectie is nodig om te kunnen constateren in hoeverre aan WCAG 2.0 wordt voldaan.

Waarmerk drempelvrij: toegankelijkheid onafhankelijk vastgesteld

Deze inspectie kan worden uitgevoerd door een van de inspectie-instellingen die zijn aangesloten bij de Stichting drempelvrij.nl. Als de website is goedgekeurd, mag deze het Waarmerk drempelvrij.nl dragen. Gemeenten die hiervoor kiezen, hebben een onafhankelijk vastgestelde Toegankelijkheidsverklaring. Dit biedt duidelijkheid aan alle gebruikers, die bovendien gebruik kunnen maken van een klachtenregeling. En het biedt de gemeente de garantie dat zij haar burgers bereikt. Het Waarmerk drempelvrij.nl is het bewijs dat een gemeente echt toegankelijk is!

Ook komt het tegemoet aan een van de aanbevelingen in het zojuist verschenen eindrapport van het Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid: een scheiding tussen beleid en controle, waarmee wordt voorkomen dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren.

Toegankelijkheidsregister

Op dit moment is in het Register Waarmerkdragers zichtbaar welke webbouwers toegankelijke websites kunnen opleveren. In januari 2015 start de Stichting drempelvrij.nl bovendien met het Toegankelijkheidsregister, een certificeringsregeling voor webbouwers, -ontwerpers, -adviseurs en -redacteurs.

Een nieuwe service aan gemeenten en alle anderen die hun website toegankelijk willen maken voor iedereen. En een manier waarop toegankelijke leveranciers zich kunnen onderscheiden!

Lees het artikel op www.ingovernment.nl/artikelingovernment/instrumentarium-onderstreept-belang-toegankelijke-overheidssites

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief