Terug naar nieuwsoverzicht

Bewustwording eerste stap naar toegankelijke commerciële websites

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid – 1 t/m 6 oktober – heeft het College voor de Rechten van de Mens door Accessibility een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van de websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven. Daaruit blijkt, dat op dit moment geen enkele website aan alle richtlijnen van digitale toegankelijkheid voldoet.

Sinds het onderzoek van 2016 zijn de websites niet structureel verbeterd. Een van de oorzaken is, dat de bedrijven nog geen aandacht hebben voor het onderwerp. Het heeft geen prioriteit of ze weten er te weinig van. Bewustwording van het belang van een toegankelijke website is dus cruciaal: de klant kan gemakkelijker digi-shoppen, de digi-shop eigenaar bereikt meer klanten.

Het College roept de overheid op om ook, in het kader van de het implementatieplan voor het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, afspraken te maken met bedrijven over de online toegankelijkheid van hun goederen en diensten.

drempelvrij.nl ondersteunt van harte deze oproep van het College.
Door bewustwording en regelgeving zou in 2020 een totaal ander beeld kunnen ontstaan.

Meer informatie: https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/commerciele-websites-nog-steeds-onvoldoende-toegankelijk-voor-mensen-met-beperking-0
Lees het onderzoek ‘Uw winkelmandje is leeg’

Goede voorbeelden

drempelvrij.nl ziet ook positieve ontwikkelingen om de bewustwording voor de digitale toegankelijkheid van de webwinkels te verbeteren en digitaal toegankelijke websites op te leveren.

Bewustwordingsinitiatief

Een goed initiatief in dit kader is het actieplan dat door de belangenvereniging voor Nederlandse webwinkels, Thuiswinkel.org, is opgesteld om de bewustwording en kennis over digitale toegankelijkheid in de branche te vergroten. Zie https://www.shoppingtomorrow.nl/

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief