Terug naar nieuwsoverzicht

Besluiten nieuwe PDF, archiefmateriaal en IE 8.0

In de normcommissie van 25 november 2014 zijn de onderstaande vraagstukken besproken, die inmiddels zijn vastgesteld door het bestuur. Het gaat over het vaststellen van wat nieuwe PDF en inspectietoepassing is en om het bepalen van wat archiefmateriaal is. Daarnaast is een besluit genomen over IE 8.0.

Nieuwe PDF

Hoe wordt nieuwe PDF vastgesteld en wat is het toepassingstraject voor de inspectie?
Voor het bepalen of een PFD nieuw is, wordt vanaf 1 januari 2015 aangehouden:

 1. Een datum in de PDF, of
 2. Een datum op de pagina waarvandaan naar het bestand gelinkt is, of
 3. Een datum op de website, of
 4. Een datum in de bestandseigenschappen van de PDF, of
 5. Zonder beschikbare datumaanwijzing.

Toepassing voor inspectie:

 • Vanaf 1 januari 2015 worden nieuwe PDF-bestanden inhoudelijk onderzocht en wordt hierover gerapporteerd. Er worden nog geen websites afgekeurd wanneer nieuwe PDF-bestanden nog niet voldoen;
 • Vanaf 1 juli 2015 worden websites waarop nieuwe PDF-bestanden staan die niet voldoen voor dit punt afgekeurd c.q. die op dit punt voldoen voor dit punt goedgekeurd. En:
 • Er moet een manier beschikbaar zijn waarmee gebruikers een toegankelijke versie van een oud PDF-bestand kunnen verkrijgen.

Archiefmateriaal

Wat is de definitie van archiefmateriaal met betrekking tot de scope? Met andere woorden: wat zijn de eisen aan webpagina's om ze als archief te beschouwen en op basis daarvan binnen/buiten de scope van een onderzoek te houden?

Om te kunnen bepalen wat tot de archief kan worden aangemerkt voor inspectie dient een webpagina/verzameling webpagina's duidelijk zijn te gemarkeerd als archief. 
De definitie 'duidelijk gemarkeerd als archief' houdt in dat:

 • Verwijzingen naar pagina's in het archief moeten gelabeld zijn als archiefpagina's;
 • Het moet een duidelijk geïsoleerd onderdeel van de website zijn, en dus niet vermengt tussen andere delen van de site (dit kan daardoor ook niet de volledige website zijn);
 • De content moet statisch zijn en niet meer geactualiseerd worden;
 • Er moet een manier beschikbaar zijn waarmee gebruikers een toegankelijke versie van archief pagina's kunnen verkrijgen.

Internet Explorer 8.0

Het voorstel is om niet langer te inspecteren op IE 8.0, omdat het geen algemeen gangbare user agent is.
De twee argumenten die in de discussie zijn aangegeven om niet langer te inspecteren op IE 8.0 zijn:

 1. Het wordt niet onderhouden en
 2. Het aantal gebruikers is gelijk of minder dan (4%) en voor het besluit bij IE 6/7 is (2,5)% aangehouden.

Op grond van Global Stats Netherlands, staat IE 8.0 in oktober 2014 op 1,37%.
Zie de pagina van Global Stats Netherlands

Het besluit:

Vanaf 1 januari 2015 wordt IE 8.0 niet langer beschouwd als algemeen gangbare user agent.

 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief