Terug naar nieuwsoverzicht

“APK voor de digitale snelweg moet blijven”

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl (SWD) heeft grote bezwaren tegen het voornemen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de naleving van de Webrichtlijnen versie 1 te versoepelen en de onafhankelijke toetsing via het Waarmerk drempelvrij.nl niet meer verplicht te stellen.

SWD tegen versoepeling naleving Webrichtlijnen en voor behoud keurmerk

Een auto zonder APK mag niet de weg op. Waarom mag een website zonder drempelvrij inspectie wel het web op?

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl (SWD) heeft grote bezwaren tegen het voornemen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de naleving van de Webrichtlijnen versie 1 te versoepelen en de onafhankelijke toetsing via het Waarmerk drempelvrij.nl niet meer verplicht te stellen. Dat benadeelt een kwart van de bevolking dat zo wordt uitgesloten van digitale dienstverlening. Bovendien holt dit de zorgvuldig opgezette Waarmerk drempelvrijregeling uit, die nota bene met medewerking van zijn ministerie tot stand is gebracht. SWD roept de Tweede Kamer op haar eerdere voornemen ten uitvoer te brengen en een wettelijke verplichting met sancties in te voeren.

Sinds 2004 voert SWD de kwaliteitsregeling voor toegankelijkheidseisen van overheidswebsites uit op basis van een samenwerkingsafspraak met BZK. De rolverdeling is als volgt: SWD zorgt voor onafhankelijke normering, deskundige toetsing en betrouwbare klachtenafhandeling. De overheid blijft zelf verantwoordelijk voor invoering en de daarvoor benodigde stimulering.

Omdat alle betrokkenen het erover eens zijn dat de resultaten tegenvallen en de overheid bovendien vindt dat haar inspanningen onvoldoende zichtbaar zijn, heeft SWD de afgelopen anderhalf jaar overleg gevoerd met BZK over aanpassingen. Ter gelegenheid van de inwerkingtreding in april 2013 van de evaluatiedocumentatie bij Webrichtlijnen versie 2 is de toetsingmethode aangepast en is een Tijdelijke Ontheffingslijst opgesteld ingeval aan bepaalde eisen (nog) niet kan worden voldaan.

Blijkens zijn brief van 26 november 2012 heeft de minster helaas eenzijdig besloten om de uniforme en transparante regeling voor de publieke sector te laten vallen en het aan overheidsorganisaties over te laten aan welke eisen zij kunnen voldoen. Gevolg is verwarring (welk eisen gelden), versnippering (verschil tussen publieke en marktsector) en verspilling (overbodige nieuwe instrumenten). In ons antwoord van 18 december 2012 aan de minister, waarop wij tot op heden geen reactie ontvingen, hebben wij aangetoond dat het principe “Pas toe of leg uit” een goede uitbreiding is van de gezamenlijk opgezette waarmerkregeling.

Nu diverse deadlines zijn verstreken en er opnieuw uitstel plaatsvindt, hoopt SWD dat de Tweede Kamer (TK) vasthoudt aan haar eerdere conclusie dat de tijd gekomen is voor een verplichting om te voldoen aan een onafhankelijke toetsing; het waarmerk drempelvrij.nl, op straffe van sancties. Daarom doet SWD een dringend beroep op de TK om als resultaatverplichting vast te leggen dat alle overheden in 2014 aantoonbaar voldoen aan Webrichtlijnen versie 2 niveau A (of Webrichtlijnen 1).

Het is na 10 jaar “niet meer uit te leggen” dat de Nederlandse overheid niet eens voldoet aan basistoegankelijkheid.

Nadere toelichting bij Matt Poelmans, vicevoorzitter Stichting Waarmerk drempelvrij.nl

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Nieuwsarchief